ขอบคุณครับทุกๆความคิดเห็น ดีเนาะ ดี ชั่วอยู่ที่ผลของกรรมครับ ดีเนาะ ดีๆๆครับ