"สะตอ" สะตอ Stink Beam
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parkia speciosa Hassk. วงศ์ : Mimosaceae
ชื่ออื่น : ชื่อท้องถิ่น : กะตอ (กลาง, ใต้); ปะตา, ปัตเต๊าะ ปัตยา (มาเลย์-ยะลา, ปัตตานี); ปาไต (มาเลย์-สตูล อินโดนีเซีย) , ตอ (ระนอง)

ประโยชน์ทางยา
สรรพคุณ : เมล็ด -ขับปัสสาวะ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด กินเป็นประจำช่วยป้องกันโรคเบาหวาน บำรุงเส้นเอ็น ช่วยเจริญอาหาร และใช้กินเป็นผักเหนาะ
ยอด รับประทานเป็นผักเหนาะ รสจืดมันออกขมเล็กน้อย

ดอกจะออกเดือนเมษายน หลังจากนั้น 70 วัน จะสามารถเก็บฝักได้ ฝักอ่อนมีสีเขียว พอแก่จะเป็นสีดำ
ชอบขึ้นตามเชิงเขาที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีความชื้นในอากาศสูง สามารถเจริญร่วมกับพืชอื่นได้ดี พบได้ในภาคใต้และภาคตะวันออก