มีลายแทงแผ่นหนึ่งได้ไปตกบ้านของสมหมาย
สมหมายจึงพาเพื่อนๆไปตามลายแทง
พอไปถึงก็เห็นเต่ายักษ์ตัวหนึ่งที่กระดองเขียนว่า
จงพลิกกูขึ้นแล้วจะเจอสมบัติ
ทุกคนก็ช่วยกันพลิกแต่กว่าจะพลิกได้ก็กินเวลาไป 2 ชม.
เมื่อพลิกแล้วก็เจอ......อักษรเขียนว่า
............................................
.......................................จงคว่ำกูลงไว้หลอกคนต่อไป......