นำเสนอบักปาม คือเป็นต้นเมือนต้นมะพาวแต่มีหนามปลูกชัก3-4ปีมันจะเปฯหมาก หมากมันจะเป็นเครือหมากปามมัน
กินไม่ได้-แต่ขายได้เด้อ