หมากคอมเป็นยามฝนเนหมากที่กินได้ถ้ามันสุก
สรรพคุณของหมากคอม ใช้เล่นกับไม้กล้องเวลามันเป็นหมากเอาไม้ไร่มาทำเป็นบังแล้วเอาหมากคอมใส่แล้วจะมีไม้อีกตัวหนึ่งที่อัดลูกหมากคอมมันจะดังโป้ง ใช้สำหรับยิงกันของพวกเด็กๆนะ