สอย ๆ สาวซำน้อยมีหะมอยสามเส้น ..................(สอยต่อหน่อย อิอิ)

สอย ๆ สาวซำน้อย.......มาสอยกันเร็วพวกเฮา....อิอิ