เปลี่ยนมาใช้ Notepad2 แทน notepad เดิม ๆ

Notepad2 ได้พัฒนาตัวเองและคงคุณสมบัติเดิมจาก notepad เดิม ๆ ของ MS เอาไว้ ทำให้ notepad2 มีความสามารถสำหรับใช้แก้ไข code html หรือ text editor ที่ทำงานรวดเร็ว มี syntax highlighting ในระหว่างเขียน Code html นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานหลายภาษา สามารถปรับตั้งเป็น Line number หรือ Wordwrap ได้ง่ายกว่า Notepad ตัวเดิม

นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานของไฟล๋สกุลต่าง ๆ เช่น

- HTML, XML, CSS, JavaScript, VBScript, ASP, PHP, CSS, Perl/CGI
- C/C++, C#, Java, VB, Pascal, Assembler, SQL, Python, NSIS
- INI, REG, INF, BAT, DIFF

ซึ่งผมมักจะนำไปวางแทนที่ Notepad ตัวเดิม โดยคัดลอกไฟล์ที่โหลดมา ซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นไฟล์ที่ชื่อ Notepad2.exe แต่ผมได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Notepad.exe แล้วนำไปวางแทนที่ Notepad.exe ใน "C:\WINDOWS" และ "C:\WINDOWS\system32" ก็สามารถเรียกใช้งาน Notepad ได้เลย

การปรับแต่งเบื้องต้น

1. การปรับตั้งให้อ่านภาษาไทย

หากไม่มีการปรับแต่งอาจจะทำให้ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ซึ่งครั้งแรก ๆ ที่ผมนำมาใช้ก็แทบจะถอดทิ้ง แต่เมื่อเล่นไปเล่นมาก็สามาถตั้งให้อ่านไทยได้ทั้งหมด

วิธีการคือ เมื่อเปิด Notepad แล้วให้เข้าไปที่ View >>> Customize Schemes จากนั้นคลิ๊กที่ Default Text ก็จะเห็นหัวข้อย่อย Default Style ก็ให้เปลี่ยน Font เป็น MS Sans Serif ขนาด 10 หรือจะพิมพ์รูปแบบนี้ลงไป คือ "font:MS Sans Serif;size:10"

2. การตั้ง Wordwrap และ Line Numbers

Wordwrap จะมีข้อดีตรงที่หากข้อความนั้น ๆ ยาวมาก ๆ เกินหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น ก็จะมีการตัดทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่เองอัตโนมัติ ซึ่งใน Notpad2 สามารถแสดง Scrolling ได้ทั้งแนวตั้งและแนวราบ รวมทั้งสามารถแสดง Status การทำงานให้เห็นที่ด้านล่างอีกด้วย

การปรับตั้งให้เข้าไปที่ View >>> แล้วกดที่ Wordwrap และ Line Numbers

นอกจากนี้เราสามารถที่จะปรับใน Internet Options เพื่อให้ Notepad2 เป็น Html editor หลักได้เช่นกัน

เปลี่ยนมาใช้ Notepad2 แทน notepad เดิม ๆDownloads: Notepad2 1.0.12