กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: การบูชาขอพรพระฤษี

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  825
  บล็อก
  17

  บ้านมหาโพสต์ การบูชาขอพรพระฤษี

  การบูชาขอพรพระฤษีประจำวันเกิด เพื่อให้ประสบความสำเร็จสมหวัง
  ผู้เกิดวันอาทิตย์


  เป็นธาตุหิน มีลักษณะ หยิ่งทรงตน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ความไม่ยอมงอ คิด
  อ่านจะเป็นผู้นำ มีความสามารถเหนือผู้อื่นอยู่แล้ว เพราะ ดวงอาทิตย์เป็นประธานในระบบสุริยะ
  จักรวาล คนที่เกิดวันอาทิตย์ นั้นเป็นผู้มีอำนาจมีคนยำเกรงอยู่แล้วจึงจะต้องบูชาฤๅษีที่เกี่ยวกับมหานิยม มหาเสน่ห์ ควรบูชา ฤๅษีโคตรบุตร ท่านเป็นผู้มีอาคม อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทั้งทางเมตตา มหา
  นิยม มหาเสน่ห์ เพียงเอ่ยนามพระฤาษีโคตรบุตร นั้นจึงทำให้ นางฟ้า เทพธิดา กินรี อัปสร ต่างก็
  วิ่งเข้ามารักมาหวงอยู่มิขาด ถ้ายังหาบูชามิได้จริงๆ ก็สามารถบูชา องค์ฤๅษีนารอด กับองค์พระ
  นารายณ์ ก็ได้ คือท่านเป็นพี่น้องกันจึงกลมเกลียวมี เมตตา มหานิยมดี การบูชาฤๅษีโคตรบุตร นั้น
  ควรมี

  1.ขันธ์ ๕
  2. ธูป ๕ คู่ เทียน ๕ คู่
  3.ดอกไม้เหลือง ๕ คู่
  4. แป้งขาว กระจก สีนวด สีผึ้ง
  5. หมากพลู บุหรี่
  6. บายศรี ๑ คู่
  7. ไข่ ๑ ลูก มะพร้าวอ่อน กล้วย ๑ หวี
  8. ใบรัก ใบยม ๙ ใบ
  9. จุดธูป ๙ ดอก พระคาถาบูชา บรมครูฤๅษีโคตรบุตร โอม นะมัสการเม กาเร อะหัง วันทา คุรุโค
  ตระบุตร บรมครู สาธุ กัง ปุชิตตะ วา มหาลาโภ มหาวาภัย มหาสิงนหา สัพพะสุขัง พลัง ปูชายะ ภะ
  วันตุเม ปิโยเทวา มนุสสานัง ปิโยพรหม มนุตตะโม ปิโยนาค สุปันนานัง ปริณินทริยัง นมามิหัง ชิวา
  หายัง มธุวาจัง ชิวหา มะยัง จันติ การะกาโก กุเลชาตัง สาริกกรานัง ปิยังมะมะวา บูชาด้วยพระ
  คาถา ท่องบ่นเป็นประจำที่วันอาทิตย์ 3, 5, 7, 9 ครั้งก็ได้ ด้วยอานิสงค์ของปู่ฤๅษีโคตรบุตร จะ
  ทำให้เสริมเมตตาบารมี ปกครองลูกน้องบริวารได้ดี เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่และการงาน เจริญ
  รุ่งเรือง ผู้เกิด

  ผู้ที่เกิดวันจันทร์

  เป็นคนธาตุไม้ มักจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว เป็นคนลักษณะใจร้อน หาเงินได้ไม่
  ค่อยขาดมือ มักจะมีเสน่ห์และเจ้าชู้ ชีวิตจะไม่ค่อยอยู่กับที่กับทาง มักจะเป็นคนพูดขวานผ่าซาก
  บ้าง แต่เรื่องที่ตัวเองชอบกับพูดให้คนอื่นรักได้ แต่ถ้าเรื่องเป็นงานเป็นการ ไม่ค่อยจะได้เรื่อง จึง
  ควรบูชา จะบูชาฤๅษีองค์ใด พระฤๅษีอิสีกัลโลยะกะ หรือที่เรียกขานว่า ฤๅษีหน้าม้า มีมนตรามหา
  อำนาจมาก สามารถถึงขั้น เสกให้บังเกิดศิวลึงค์ซึ่งมีพระอิศวรเท่านั้นถึงสามารถเสกศิวลึงค์ประทับ
  ได้เท่านั้น ท่านเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้ มีการวางแผนรอบคอบ ท่านทำสิ่งใดจะไม่ประมาท ใคร่
  ครวญพิจารณาอย่างถ้วนถี่ ใครได้บูชาฤๅษีอิสิกัลโลยะกะนั้น ปรารถนาสิ่งใด สมหวังได้อย่างแน่
  นอน การบูชาฤๅษีอิสิกัลโลยะกะ มี

  1. ขันธ์ ๕
  2. หมากพลู บุหรี่
  3. หญ้าอ่อน น้ำเปล่า
  4. รูปปั้นหน้าม้า ๔ รูป
  5. น้ำนมโค, นมแพะ
  6. ดอกไม้เหลือง ๙ ดอก พระคาถาบูชา ฤๅษีอิสิกัลโลยะกะ โอม นะโม นะมัส สกาเรนะ ตัง สาธุ
  ตัง ปูชานัง อิสิกัลโลยะกะ มหาคุรุ ทานัง ศีลัง ปัญญัง พะลัง ปูชายัง สัพพะ สุขัง ภะวันตุเมโพ
  ชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปิติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สมาธุเปก
  ขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะมักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะ
  ภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา บูชาด้วยพระ
  คาถาทุกวันจันทร์ 3, 5, 7, 9, 21 จบ จะได้รับอานิสงค์และพรจากปู่ฤๅษีอิสิกัลโลยะกะ จะทำให้
  ส่งเสริม สติ มีสมาธิ ป้องกันภัยอันตราย จากโรคภัย วาตภัย อุทกภัย ส่งเสริมบารมีธรรม ประสบ
  สุขสมหวังได้อย่างน่าอัศจรรย์

  ผู้ที่เกิดอังคาร

  เป็นธาตุเหล็ก กล้าหาญ ชอบทางทหาร ตำรวจ หรือรับราชการเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็น
  พ่อค้า ก็ทำการค้าการขาย ได้เงินมาก็ใช้หนา มีจิตใจรักจริง จะทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้น หรือ จะพึ่ง
  ญาติ วงศ์ตระกูลนั้น ยากทีเดียว จะต้องขึ้นหรือสร้างฐานะด้วยตัวเองจึงควรบูชา พระฤๅษีอัคคี
  เนตร สำหรับ คนที่เป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พระฤๅษีพรหมประทาน สำหรับ พ่อค้า หรือ ทำ
  ธุรกิจต่างๆ 1. พระฤๅษีอัคคีเนตร (หรือ ฤๅษีตาไฟ) นั้นเป็นผู้มีมนตรา คาถา ไปทางอยู่ยงคง
  กระพัน แคล้วคลาด ต้านปืน และยังมีอำนาจทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้ การบูชาฤๅษีอัคคีเนตร

  1. ขันธ์ 5 ขันธ์ 8
  2. บายศรีปากกรวย 1 คู่
  3. ธูปหอม 16 ดอก
  4. ไข่ต้ม 11 ฟอง
  5. ดอกไม้สีแดง 11 คู่
  6. หมากพลู บุหรี่
  7. มะพร้าวอ่อน แตงโม กล้วย อ้อย
  8. น้ำชา 1 แก้ว งาขาว งาดำ พระคาถาบูชา วันทัตตะวัน คุรุอุปัชฌาจาริยะ โอม นะโม นะมัสสกา
  เม ทิตตะวา อัคคีเนตตะ อาจาริยัง สัพพะ พะลัง สัพพะสิทธัง อิทธิฤทธิ ประสิทธิเม อัคคีจักขุ จิปัง
  สคิ อัคคีจักขุ ปิเสคิจิ อัคคีจักขุ เสคิจิปิ อัคคีจักขุ คิจิปิเส นะมะพะทะ นะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
  สำหรับบูชาทุกวันอังคาร 9, 11 จบ หรือท่องบนก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการตามมี
  (สำหรับ มอบหมาย หรือช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลาย ได้อย่างน่าอัศจรรย์) 2. พระฤๅษี
  พรหมประทาน เป็นฤๅษีที่มีความโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ และประทานพรให้แก่มนุษย์ผู้
  ตกยาก พร้อมด้วยตบะบารมีของท่านนั้นสูงมากจะช่วยเสริมให้การทำธุรกิจการค้าขาย เจริญ
  รุ่งเรือง เพราะส่วนใหญ่ คนวันอังคารจะทำการค้าจำนวนมาก ฤๅษีองค์นี้จะได้มาช่วยประทานทุก
  สิ่งที่เราต้องการ แต่บอกเกร็ดไว้อย่างว่า ก่อนที่ท่านจะประทาน เราจะต้องขอและบูชาท่านก่อนนะ
  ครับ มิฉะนั้นท่านไม่รู้จะประทานอะไรให้เราได้

  การบูชาพระฤๅษีพรหมประทาน
  1. ขันธ์ 5 ขันธ์ 8
  2. นมแกะ , นมแพะ
  3. กล้วย อ้อย ส้ม อย่างละ คี่ ห้ามเป็นคู่ เด็ดขาด
  4. ผ้า ๓ สี
  5. ดอกไม้สีชมพู 11 ดอก
  6. สร้อย ต่างหู เป็นสีทอง หรือ เครื่องประดับอะไรก็ได้ที่เป็นมงคล เช่น กำไล แหวน สร้อย คล้ายถุงทองก็ได้ พระคาถาบูชา พระฤๅษีพรหมประทาน โอม พรหมปะเทหะ คุรุ นะเม นะมัส สกาเร มหา วิยัง สัพพะเทวานัง ปุชิตตะวา มหาลาโภ มหาลาภัง มหาเสกฐิน มหาเสฐฐี มั่ง มั่ง มีมี มูล มูล มีมี มามา มาก มาก มาย มาย สัพพะธะนัง สัมลาภัง ภะวันตุเมพรหมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา พะลายันติ พรหมมา จะ มหาเกลา อภิจะลาภา ภะวันตุเม มหาปุญโณ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเต ภาหุหะติ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร แล้วทำธุรกิจต่างๆ ควรบูชาอย่างนี้ในทุกวันอังคาร 16 จบ จะเกิดอานิสงค์ มงคล ลาภ สักกาเร การค้าขาย ทำธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง แบบอย่างที่เราคาดไม่ถึง ถ้ายังไงก็ลองเอาไปทำการบูชาดูนะครับ

  ผู้ที่เกิดวันพุธ


  จะเป็นธาตุเถ้า (เถ้ากระดูก) ส่วนใหญ่โรคภัยจะรุมเร้า หาทรัพย์มิค่อยได้ จะทำ
  สิ่งใดไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะตกพระราหูขังแกรง เป็นประจำจึงจะทำให้ตกต่ำกว่า วัน
  อื่นมาพอควรและ บางทีก็จะแยกเป็นพุธกลางวัน กับพุธกลางคืน สำหรับพุธกลางวัน ควรจะต้อง
  บูชา พระฤๅษีวาลมิกิ ท่านเป็นผู้มีความเมตตาสูงและยังมีอาวุโส ในเรื่องอายุก็สูงอีกด้วย ท่านจึง
  เป็นผู้ไร้ซึ่งทุกขโรค โรคภัย พร้อมทั้งมีปัญญาญาณ เป็นครูของฤๅษีทั้งหลายอีกครับ ท่านจึงเป็นผู้มี
  อำนาจแม้กระทั่ง พระราหู ยังให้ความเคารพเป็นครูด้วยซ้ำ การบูชาฤๅษีวาลมิกิ

  1. ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 จุดธูป 16 ดอก
  2. บูชาท่านนั้น ห้ามใช้ดอกไม้ ให้ใช้ใบไม้อย่างเดียว
  3. นมวัว
  4. ผ้าสีทอง ขนาดกว้าง 1 ศอก ยาว 1 ศอก
  5. หญ้าคา 1 กำ สดได้ยิ่งดี
  6. ท่านชอบมี บริวาร ควรมีรูปปั้นตุ๊กตาเด็กหลายตัว
  7. ผลไม้ 3 อย่าง
  8. ไม้เท้า 1 อัน ขนาดเท่าศอกของผู้บูชา เขียนชื่อ วันเดือน ปี เกิด ของผู้บูชาใส่ลงในไม้เท้านั้น

  พระคาถาบูชาพระฤๅษีวาลมิกิ โอม นะมัส สะการเร อาจาริเย พรหมมัสสะเต วาลมิกิคุรุ เทโว โลเก
  ภาริยัมนะยัม อะระหัง จะ สาธุ โรคา ภะยัง วินาสสันตุ สัพพะ ลาโภ สัพพะลาภัย อะหังวันทา นะมา
  มิ อายุ วัฒฑโก ธะนะ วัฒนะโก สุขะ วัฒนะโก โหตุ สัพพะทา ทุกขโรคา ภะยา เวรา โหตุ สัพพะ
  ทา ทุกขโรคา ภะยะเวรา โสกา สัตถุจะปัทวาลา อะเนกา อันตราย ยาปิ วินาสสันติ อะเสสะโต บูชา
  พระฤๅษีวาลมิกิ ด้วยพระคาถาทุกวันพุธ สำหรับผู้ที่เกิดตอนเช้า จะได้หายจากโรคภัย ภยันตราย
  และพ้นเคราะห์กรรมต่างๆ และเสริมลาภสักการะแด่เรา ไม่แน่นะครับ ถ้าบูชาถึงท่านดีๆ ท่านอาจจะ
  มานิมิตในความฝันก็เป็นได้นะครับ เพราะว่า ท่านยังมิได้สิ้นชีพเลย  ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน


  ส่วนใหญ่ลักษณะกลุ่มคนพวกนี้ จะโกรธง่ายหายเร็ว และมักจะใช้จ่ายไม่ค่อยยั้งมือและจะมีศัตรูอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัว กว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว จึงควรบูชา
  ฤๅษีองค์นี้คือ พระฤๅษีสิงหล เป็นฤๅษีที่เป็นเทวดาที่ชอบพระกรรมฐานเป็นที่ตั้งมีดวงจิตปริยุทธ
  ท่านบำเพ็ญตนอยู่เทือกเขาหิมาลัย และยังสงเคราะห์มนุษย์เพื่อเสริมสร้างจิต สติปัญญาให้รู้เท่าทัน
  คน และมีตบะบันดาลให้ประสบความสำเร็จขึ้นได้ตามที่ผู้บูชาต้องการ การบูชาพระฤๅษีสิงหล

  1. ขันธ์ 5
  2. ธูปหอม หรือกำยาน ตลอดในการบูชาวันพุธกลางคืน
  3. น้ำชา อย่าได้ขาด
  4. สมุดหรือหนังสือปากกา ยังไม่ได้ใช้ 1 ชุด
  5. ผ้าแดง ผ้าขาว 1 วา
  6. ลูกแก้ว 1 ลูก พระคาถาบูชาพระฤๅษีสิงหล นะโม เม จะเทวานัง คุรุสิงหล เทวตานัง สติปัญณัง
  อะหังโลเก สมาธิยาจามิ อิติปูรานัง จะมหาโภโค มหาลาโภ สิทธิวิชัยยัง ภะวันตุเต ราชะสีโห มหา
  นาโถ สีหนาถทะกัง พุทธะ สีลัง มาระเสนา ปะราชิโต จะตุตีสังเขนะ ตันทังสัพพะ ปาเลนตุมัง นะโม
  พุทธายะ การบูชาฤๅษีสิงหล พึงบูชาในวันพุธเวลากลางคืนจะได้บังเกิด สติปัญญา วิวัฒนมงคง
  เจริญสุข เสริมลาภเสริมยศ ปราบศัตรูอยู่ใกล้ตัวจนสิ้นไป

  ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

  เป็นคนธาตุน้ำ เป็นคนโมโหง่าย รักเรียนรู้ ใช้เชี่ยวชาญ ปากเป็น
  โวหาร ชอบคบหา สติและสมณะ มักจะได้ลาภมากมาย แต่จะจ่ายมากกว่าที่ได้มา ส่วนใหญ่มันจะ
  เรียกว่า วันครู จึงจะเป็นผู้ที่ดวงแข็ง ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆ คือความคิดตัวเองเป็นใหญ่เสมอ จึงต้อง
  บูชาฤๅษี พระฤๅษีอิศวร เป็นผู้ทรงบารมีมากล้นเหลือคณานับ ทำลายอธรรมให้พินาศ ไปด้วยเดช
  และฤทธิ์ ก็คือเป็นภาคอวตารหนึ่งของพระศิวะเจ้านั่นเอง จึงไม่ต้องอธิบายคุณสมบัติอย่างใดมาก
  มายไปกว่านี้ เพราะพลังและอำนาจของท่านมีเหลือคณาที่จะนับ การบูชา

  1. ดอกไม้เหลือง แดง ขาว ลึกเป็นฝอย
  2. น้ำนมโค, แพะ , แกะ ก็ได้
  3. กระถางบูชาต้องใหญ่ โดยใช้ไม้จันทร์หอมเป็นฟืน
  4. มะพร้าวอ่อน ข้าวตอก หญ้าคา
  5. งาขาว งาดำ พระคาถาบูชาพระฤๅษีอิศวรเจ้า โอม นะมัสสะ ศิวะ โอมนะมัสสะ กาเม ประเมอิศวร วันทามิ สะระนัง ติโลกาตะรัง มุนิเทวา มหามุนิเทวา วันทะนัง สัพพะกิม ประสิทธิเมอิติประมะติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม บูชาสักการะในวันพฤหัส 9, 18 ,36 จบ ทุกวันปรารถนาสิ่งใดก็ได้ความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์อย่างยิ่ง

  ผู้ที่เกิดวันศุกร์


  เป็นคนธาตุลม มีจิตที่ทะเยอทะยา ปากดี พูดจาปราศรัยไม่ทันคิด ปาก
  จะนำภัยมาสู่ตัวเสียมาก หาทรัพย์มาได้เท่าไรก็ใช้หมดเท่านั้น ชอบเอาเสียงไปรบกวนผู้อื่นเสมอๆ
  ทำการค้าก็ได้กำไรเท่าทุน ส่วนใหญ่ชอบเชื่อคนอื่นง่าย บางครั้งอาจจะหอบ แม้กระทั้งเป็นนักการ
  พนัน ด้วยซ้ำ จึงต้องระวังให้ดี ดังนั้น ท่านที่เกิดวันศุกร์ ควรบูชา พระฤๅษีปรศุรามมณี เป็นฤๅษีที่
  พระนารายณ์อวตารมาเป็นฤๅษีองค์นี้ เพื่อปราบผู้ที่ทำตนเย่อหยิ่ง ทำผิดศีลธรรมและท่านเป็นคนซื่อ
  ตรง ผู้ใดจะพูดอะไรก็ไม่สนใจ จะกระทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จกิจจนได้ถึงขั้นที่เรียกว่า
  สามารถตัดงาของพระพิฆเนศได้เชียวละ ท่านจึงมีอิทธิฤทธิ์และตบะมิใช่น้อยเลยทีเดียว จึงเหมาะ
  สมกับผู้เกิดวันศุกร์ การบูชาพระฤๅษีประศุรามมุนี

  1. ขันธ์ 5 ดอกไม้ 1 พวง ควรเป็นสีฟ้า
  2. มีขวานเล่มเล็ก ควายไว้ 1 เล่ม
  3. หมากพลู บุหรี่
  4. ข้าวต้มมัด ข้าวต้มถั่ว 5 กีบ
  5. ผักลวกจิ้ม
  6. น้ำนมวัว น้ำเปล่าบริสุทธิ์
  7. กำยาม ธูปหอม
  8. ระฆังสั่นเมื่อทำการบูชา พระคาถาบูชาพระฤๅษีประศุรามมุนี โอม ฮะเร ฮะเร ลักษมี นาราย เอย
  ยะเตนมัส 3 ครั้ง นมัสการ โอม พระปรศุรามมุนี คุรุเทโว มเหศวรี มุนี มหาเทวานัง มหามุนิเทวา
  อาจาริยะ คุณนัง ปุริตตะวา มหาลาโภ มหาลาภัง อะระหังสุขขัง ปูชายะ ภะวันตุเม อิติสุคะโต อะระ
  หังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี คงคง พระภุมมะเทวา ขมามิหัง ควรบูชาพระฤๅษีปรศุรามมุนี ด้วย
  พระคาถานี้ในวันศุกร์ 9, 36 จบเท่านั้นและอนุมาน ขอพรจากท่านสิ่งใดที่ขัดข้องอยู่ก็จะทำให้เรา
  พ้นผ่านปัญหานั้นไปได้อย่างไม่มีใครมาขัดขวาง อีกทั้งท่านยังเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ซึ่ง
  เท่ากับเราได้บูชาพระนารายณ์แล้วย่อมไม่มีความเศร้าตรม และท่านฤๅษีปรศุรามยังได้รับการคารวะ
  จากองค์พระพิฆเณศ ด้วยซ้ำจึงไม่ต้องห่วงเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์จะมีมากเพียงใดคณานับไม่ได้ ต้อง
  ลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง  ผู้ที่เกิดวันเสาร์
  เป็นคนธาตุไฟ มันเป็นคนดุพอควร ใจนักเลง อันธพาล มีมิตรชอบยืม
  เงินยืมทอง รักใครก็รักจริง เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ดี ทรัพย์มาก ถ้าเป็นพ่อค้าหรือทำธุรกิจ มักจะ
  ทำงานใหญ่เกินตัว จมไม่ลง โด่ด้วยมัง ใครจะทัดทานยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ แต่ส่วนใหญ่มักจะเสีย
  เพราะเพื่อนซะเยอะ ไม่ค่อยจะดูแลคนในครอบครัวเท่าไร ศัตรูจะเกิดเพราะเราเป็นคนตรงหรือจาก
  นิสัยของเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้ จึงควรบูชาฤๅษีองค์นี้ดีที่สุด พระฤๅษีพิฆเณศ เป็นฤๅษีที่เป็นโอรสของ
  พระอิศวรเจ้าซึ่งมีพลังอำนาจบันดาลขจัดอุปสรรคทั้งหลาย แล้วยังมีเศียรที่เป็นช้างเอราวัณจึงเสริม
  พลังว่าเป็นผู้มียศอำนาจบารมีมิมีใครจะกล้ามาทำลาย ท่านเป็นผู้บันดาลความสำเร็จทุกประการให้
  แก่ผู้สักการะท่าน จึงเหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์แน่นอน การบูชาพระพิฆเณศ

  1. ดอกไม้เหลือแดงขาว
  2. นมวัว, นมแพะ
  3. ขนมอินเดีย
  4. เนย
  5. พวงมาลัยคล้ององค์ของท่าน
  6. รูปปั้นหนู
  7. พัด, ตาลปัตร ขนาดเล็ก
  8. สร้อย แหวน กำไร
  9. ผลไม้ 5 อย่าง คาถาบูชาพระฤๅษีพิฆเณศ โอม กังการะมะเต ชะยะ คเณสะ ยะนะมะฮะ ชะยะคะ
  เณศะ ชะยะ คเณศะ เทวานะมะ มาตาธาตี ปะจะวะตี ปิตา มะหาเทวะ นะมะ จะทุวันทา โกคะ จะเค
  ปัตตะ กาเร เสวา นะมะ เอกะทันตะ ทะยาวันคา จาระสุธา ธารีนะมะ มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี อะ
  สะวารี นะมะ อันธะนะ โก อาง ขะ เทตะ โก กายา พรหมณะ นะโก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระธะนะ
  มายะนะมะ ท่านที่เกิดวันเสาร์ ควรที่จะบูชาพระฤๅษีพิฆเณศองค์นี้ ควรสวดบูชาในวันเสาร์ 9, 16,
  36 ครั้ง จะเป็นมงคลแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดก็ตาม ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง เพราะ
  ตอนนี้พระฤๅษีพิฆเณศนี้ได้มีคนรับถือเกือบทั่วโลกอยู่แล้วและท่านที่มีองค์ฤๅษีพระพิฆเณศอยู่นั้น
  ได้เป็นปางของฤๅษีอยู่หรือไม่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็พึงจะดูรูปของท่านคณะผู้จัดทำได้นำไปก่อนแล้วตัดสิน
  ใจบูชา ถ้าเป็นรูปของพระพิฆเณศเป็นปางเทพเจ้าแล้วนั้นก็ยังขาดซึ่งตบะอยู่ แต่ถ้าได้ปางที่พระพิฆ
  เณศอยู่ในปางพระฤๅษีพิฆเณศจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลอาจาริยวัตร และตบะพลัง อำนาจจะเพิ่มทวี
  คูณ แล้วพร้อมจะช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอ

  ตามตำรับ..เรียนรู้..ไหว้ครูก่อน

  ขอยอกร..ประนม..ก้มเกษา

  ตามแนวทาง..พากเพียร..ได้เรียนหัด

  ทั้งเวทมนต์..คาถา..ไสยศาสตร์

  ที่สามารถ..เรียนตาม..ความประสงค์

  ไหว้ทั่วไป..ไม่จำเพาะ..หรือเจาะจง

  น้อมจำนงค์..ระลึกถึง..ซึ้งพระคุณ

  ขอกราบไหว้..น้อมนบ..ครบทุกองค์  ที่มา.....กุหลาบขาว* ข้อมูล:บทความตำนานพระฤาษี และการบูชาพระฤาษี*
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ญา ทิวาราช; 11-06-2011 at 10:22.

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ นู๋คำหวาน
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  99
  บล็อก
  3
  กะของแม๊นนนนเม็กเกิดวันพุธนี่เอง เม็กเลยป่วยบ่อย อ่อนแออีกต่างหาก ทั้งร่างกายและจิตใจ แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •