การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ
Author: ฟ้าสางที่บางกอก? Group: Admin Date: May 5, 2007


ปกติแล้ว Internet Download Manager (IDM) นอกจากจะดาวน์โหลดปกติแล้ว ยังมีเครื่องมีอพิเศษให้ทำการปิดตัวเองและเครื่องคอมพิวเตอร์หลังดาวน์โหลดเสร็จ รวมทั้งตั้งเวลาเริ่มหรือยุติการดาวน์โหลดได้ การตั้งให้โปรแกรมสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดตัวเอง มักจะใช้ได้ในกรณีที่ เราดาวน์โหลดไฟล์นั้น ๆ ที่ต้องใช้เวลานาน หรือไฟล์มีขนาดใหญ่ หรือดาวน์โหลดพร้อมกันหลาย ๆ ไฟล์ ทำให้ไม่อยากรอให้ดาวน์โหลดเสร็จ ........การตั้งให้โปรแกรมปิดเครื่องหลังดาวน์โหลดเสร็จสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ไปได้

วิธีการ

1. ขณะที่กำลังดาวน์โหลดไฟล์ท ให้เข้าไปที่ Scheduler ดังรูปที่ 1 ก็จะเห็นไฟล์ที่กำลังโหลดอยู่ทั้งหมด

การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ

2. ปรับตัวเลือก "Tune off computer when done..." กดที่ตัวเลือก "Start now" และ "Apply" ดังรูปที่ 1 เมื่อโปรแกรมโหลดไฟล์ที่อยู่ในคิวหมดแล้วจะทำการปิดเครื่อง โดยมีเวลาหน่วงเครื่องก่อนปิดประมาณ 5 - 10 วินาที

การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ


รายละเอียดโปรแกรมที่ใช้เขียนบทความ

การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ Software: Internet Download Manager 5.09 Build 5
การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ Released Date: April 27, 2007
การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ License: Shareware, Trial 30 days
การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ Requirements: Windows All
การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ Homepage: www.internetdownloadmanager.com

การตั้งค่า IDM ให้ปิดเครื่องหลังโหลดเสร็จ Registration