หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 123 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 35

หัวข้อ: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

 1. #1
  บ่าวสารคาม
  Guest

  อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  หมอพิณเอ้ยย มานี่แหน่ .................... อยากได้ลายลำซิ่งแฮงอีหลี ผู้ได๋มีขอจัก สองสามดอกแหน่ ขอบคุณล่วงหน้าหลายๆๆๆ

 2. #2
  บ่าวสารคาม
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  ลายลำเพลินนำกะดี คือกั๋น

 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา
  วันที่สมัคร
  May 2006
  กระทู้
  26

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  เทพนาคินทร์
  เอาตามนี้เด้อครับ
  ตัวอย่างทำนองขึ้นต้นหรือทำนองเกริ่น
  ---ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ด -ร-ล
  ---ด -ม-ร -ซ-ม -ซ-ร -ม-ร -ม-ด -ร-ด -ร-ฟ
  ---ด -ฟ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ด-ซ -ล-ร
  ---ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ล-ซ -ด-ร -ฟ-ร
  ---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร- -ร-ฟ ---- ---- ---- ----
  -ล-ด ---ล -ล-ม -ร-ด -ล-ร -ม-ร -ด-ล -ล-ล
  -ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ม-ร -ด-ล ---ร ---ล -ด-ซ
  -ด-ซ ---ล ---ด -ร-ซ -ร-ม -ร-ด -ร-ม ---ล
  ---ม -ซ-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร ---ด ---ม -ร-ซ
  -ร-ม -ร-ด -ล-ร -ล-ด -ม-ร ---ด ---ล -ล-ล
  -ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ล -ด-ซ -ด-ล -ร-ด
  -ล-ด -ร-ล -ด-ซ -ร-ด -ม-ร -ซ-ม -ด-ล -ร-ด
  -ร-ล -ซ-ร -ซ-ม -ล-ซ -ด-ล -ม-ด -ร-ล -ม-ด
  ---- ลลรด ลดลด -รดม -ดรม ซมซล -ซมซ รมซม
  มดรม ซมซด มซมล ดรดม มซมล มลซล ลซมซ ซมรด
  รมซล ---ซ -ซรด รมซล ซลดร -ล-ด -ซ-ม -ซมร
  ลดลด -รมร ลลรด ลดลด ซมซล ดลซล มดมล ---ล
  ---- ---ซ ---- -มรด --รล ---ด รดลร ---ร
  ---- -มดร -มดร ลมดร -มซล ซมซร มรซม รมซล
  ดรดล ดมรด ดดลด มดรด ดรดล ดรดล ดดลด มดรล
  ดมซล ซมซร รมซล ดรดล ดรดล ดมรด รมซล ซมดร
  มรซม รมซด ลรดล ดมรด ลดลด มดรล ดรดด ลร-ร
  -มรด ลดรด ลมรด ลรมร -มรด -ลดร ซมซล ซมซร
  ซมซม ลซดล ซดซล รดลซ ดลซม ซมซร มรดร ซมรด
  ดดลด รดรล ดรดล ดมรด ดดลด รดรม ซมซร รมซล
  ดรดล ลรดล ลรดด ลร-ด ลรดด ลรรล ลรรด ลดรล
  ลมรด ลร-ด ลดลด รดรด ลรดล ดมรด -รดล ดมรด
  ลดรด ลดรม ซมดร มรซม รมซร ดรดล ดร-ล ดรดด
  -ร-ล -ซ-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล
  -ด-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ร-ด
  -ร-ล -ด-ซ -ล-ฟ -ล-ซ -ล-ร -ฟ-ซ -ล-ร -ด-ร
  -ด-ฟ -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ด-ล -ซ-ล -ด-ร
  -ล-ร -ด-ร -ล-ร -ด-ร -ด-ฟ -ล-ซ -ด-ซ -ด-ล
  -ซ-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ร -ล-ร -ล-ร -ล-ร -ด-ล
  ---- -รรล -ลรด --ลร --รซ --ฟร ลซฟร ---ฟ
  -ดรล -รลด -ซลฟ รซรฟ -ดรล -รลด -ซลฟ -ฟซด
  ซลดล -รลด -ซลฟ ฟซด ซลดล รลดซ --รซ -ฟ-ร


  ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงลำเพลิน

  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
  -ล-ซ ฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลด -ทรล
  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟรฟ

  ตัวอย่างทำนองย่อย เพลงลำเพลิน

  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
  -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟซล ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล
  ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล -ลดล ดซลฟ -ฟ-ซ -ล-ด
  -ลรร -ลดร --ฟร -ลฟร -ล-ล -ฟ-ซ -ล-ร -รฟร
  ฟรดล -ล-ด -ลซร -ซ-ร -ซ-ร -ซ-ร -ล-ซ -ฟซล
  ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลร -ทรล -ร-- -ฟซฟ
  ซฟซฟ -ด-ล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ -ล-ซ -ฟซล
  -ฟ-ด รลดร -ร-ล -ร-ฟ -ซ-ฟ -ล-ฟ -ซ-ร ---ฟ
  --รด --รซ ลซดซ -ลรฟ -ซฟร -ซ-ร -ซฟร -ซ-ฟ
  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ

 4. #4
  บ่าวสารคาม
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  บ๊าดดดติโท ผู้บาวมือพิณบ้านได๋น้อ คือจังใจดีแท่ ขอบคุณหลายๆเด้อคับ ขอให้ได้เมียงามๆคือข่อย

 5. #5
  บ่าวสารคาม
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  ทำนองแนวได๋น้อบาดนี่

 6. #6
  nsb
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เทพนาคินทร์
  เอาตามนี้เด้อครับ
  ตัวอย่างทำนองขึ้นต้นหรือทำนองเกริ่น
  ---ฟ -ร-ล -ซ-ด -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ด -ร-ล
  ---ด -ม-ร -ซ-ม -ซ-ร -ม-ร -ม-ด -ร-ด -ร-ฟ
  ---ด -ฟ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล -ร-ล -ด-ซ -ด-ซ -ล-ร
  ---ซ -ฟ-ล -ซ-ฟ -ร-ซ -ร-ฟ -ล-ซ -ด-ร -ฟ-ร
  ---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร- -ร-ฟ ---- ---- ---- ----
  -ล-ด ---ล -ล-ม -ร-ด -ล-ร -ม-ร -ด-ล -ล-ล
  -ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ม-ร -ด-ล ---ร ---ล -ด-ซ
  -ด-ซ ---ล ---ด -ร-ซ -ร-ม -ร-ด -ร-ม ---ล
  ---ม -ซ-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร ---ด ---ม -ร-ซ
  -ร-ม -ร-ด -ล-ร -ล-ด -ม-ร ---ด ---ล -ล-ล
  -ซ-ล -ด-ร -ด-ล -ซ-ล -ม-ล -ด-ซ -ด-ล -ร-ด
  -ล-ด -ร-ล -ด-ซ -ร-ด -ม-ร -ซ-ม -ด-ล -ร-ด
  -ร-ล -ซ-ร -ซ-ม -ล-ซ -ด-ล -ม-ด -ร-ล -ม-ด
  ---- ลลรด ลดลด -รดม -ดรม ซมซล -ซมซ รมซม
  มดรม ซมซด มซมล ดรดม มซมล มลซล ลซมซ ซมรด
  รมซล ---ซ -ซรด รมซล ซลดร -ล-ด -ซ-ม -ซมร
  ลดลด -รมร ลลรด ลดลด ซมซล ดลซล มดมล ---ล
  ---- ---ซ ---- -มรด --รล ---ด รดลร ---ร
  ---- -มดร -มดร ลมดร -มซล ซมซร มรซม รมซล
  ดรดล ดมรด ดดลด มดรด ดรดล ดรดล ดดลด มดรล
  ดมซล ซมซร รมซล ดรดล ดรดล ดมรด รมซล ซมดร
  มรซม รมซด ลรดล ดมรด ลดลด มดรล ดรดด ลร-ร
  -มรด ลดรด ลมรด ลรมร -มรด -ลดร ซมซล ซมซร
  ซมซม ลซดล ซดซล รดลซ ดลซม ซมซร มรดร ซมรด
  ดดลด รดรล ดรดล ดมรด ดดลด รดรม ซมซร รมซล
  ดรดล ลรดล ลรดด ลร-ด ลรดด ลรรล ลรรด ลดรล
  ลมรด ลร-ด ลดลด รดรด ลรดล ดมรด -รดล ดมรด
  ลดรด ลดรม ซมดร มรซม รมซร ดรดล ดร-ล ดรดด
  -ร-ล -ซ-ล -ซ-ด -ซ-ล -ร-ฟ -ซ-ด -ซ-ล -ร-ล
  -ด-ล -ซ-ล -ซ-ฟ -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ร-ด
  -ร-ล -ด-ซ -ล-ฟ -ล-ซ -ล-ร -ฟ-ซ -ล-ร -ด-ร
  -ด-ฟ -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ซ -ล-ซ -ด-ล -ซ-ล -ด-ร
  -ล-ร -ด-ร -ล-ร -ด-ร -ด-ฟ -ล-ซ -ด-ซ -ด-ล
  -ซ-ล -ด-ล -ซ-ล -ด-ร -ล-ร -ล-ร -ล-ร -ด-ล
  ---- -รรล -ลรด --ลร --รซ --ฟร ลซฟร ---ฟ
  -ดรล -รลด -ซลฟ รซรฟ -ดรล -รลด -ซลฟ -ฟซด
  ซลดล -รลด -ซลฟ ฟซด ซลดล รลดซ --รซ -ฟ-ร


  ตัวอย่างทำนองหลัก เพลงลำเพลิน

  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
  -ล-ซ ฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลด -ทรล
  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟรฟ

  ตัวอย่างทำนองย่อย เพลงลำเพลิน

  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
  -ล-ซ -ฟซล ดลดซ -ฟซล ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล
  ---ร ดล-ร -ร-ด -ลซล -ลดล ดซลฟ -ฟ-ซ -ล-ด
  -ลรร -ลดร --ฟร -ลฟร -ล-ล -ฟ-ซ -ล-ร -รฟร
  ฟรดล -ล-ด -ลซร -ซ-ร -ซ-ร -ซ-ร -ล-ซ -ฟซล
  ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล -ทลร -ทรล -ร-- -ฟซฟ
  ซฟซฟ -ด-ล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ -ล-ซ -ฟซล
  -ฟ-ด รลดร -ร-ล -ร-ฟ -ซ-ฟ -ล-ฟ -ซ-ร ---ฟ
  --รด --รซ ลซดซ -ลรฟ -ซฟร -ซ-ร -ซฟร -ซ-ฟ
  -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟซล -ร-ฟ รฟซล ดลดซ -ฟรฟ
  บ่อมีเสียงรึหว่าทำนองให้ฟังนำแด่บ้อ แล้วกะเสียงสูงเสียงตำนำแด่เด้อ

 7. #7
  บ่าวสารคาม
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  ขอเสียงประกอบได้บ่ อาจารย์

 8. #8
  hot
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  ไผ๋อยากได่ ซีดี การหัดดีดพิณ มาขอได่ที่นี่เด้อ
  มี ลายแมงภู่ตอมดอก ลายลมพัดพร้าว ลายศรีโครตบรูณ์ ลายนกไซบินข้ามท่ง
  ละกะมีลาย ลำซิ่ง ลำเพลิน ลำแพน ลำตังหวาย ลายแหย่ไข่มดแดง
  ลายลำภูไท ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน ลายเต้ยหัวดอนตาล
  ลายเซิ้งกาเบียน เซิ้งนางด้ง ดึงครกดึงสาก มโนราห์เล่นน้ำ
  ลายกลองยาวประยุกต์กะมีคือกันเด้อ
  ติดต่อได่ที่ นายนรินทร์ หลายเหล่า 76/5 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
  ติดต่อเข้ามาได่ ส่วนค่าไซ่จ่ายบ่อหลายดอกครับ ขอแค่ค่าแผ่นซีดีเป่ลากะพอ 20บาท
  ละกะ ไผ๋ต้องการ พิณกะติดต่อได่เด้อครับ
  พิณโปร่งไม้บักมี้ 2000 บาท
  พิณไฟฟ้า3000บาท
  พิณ2คอ5000บาท ขายถูกๆครับ
  ติดต่อมาได่ตามที่อยู่ข้างเทิงเด้อ

 9. #9
  pin kongo
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  ลายหมู่นี่ ต้องติดต้อ อ,สุรพล เนสุสินธุ์เพิ่นเด้อเพิ้นสอนอย็ มข

 10. #10
  บ่าวสารคาม
  Guest

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ

  Re: อยากได้ลายพิณลำซิ่งนิคับ กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนพ้อว้อ
  ไผ๋อยากได่ ซีดี การหัดดีดพิณ มาขอได่ที่นี่เด้อ
  มี ลายแมงภู่ตอมดอก ลายลมพัดพร้าว ลายศรีโครตบรูณ์ ลายนกไซบินข้ามท่ง
  ละกะมีลาย ลำซิ่ง ลำเพลิน ลำแพน ลำตังหวาย ลายแหย่ไข่มดแดง
  ลายลำภูไท ลายสุดสะแนน ลายกาเต้นก้อน ลายเต้ยหัวดอนตาล
  ลายเซิ้งกาเบียน เซิ้งนางด้ง ดึงครกดึงสาก มโนราห์เล่นน้ำ
  ลายกลองยาวประยุกต์กะมีคือกันเด้อ
  ติดต่อได่ที่ นายนรินทร์ หลายเหล่า 76/5 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
  ติดต่อเข้ามาได่ ส่วนค่าไซ่จ่ายบ่อหลายดอกครับ ขอแค่ค่าแผ่นซีดีเป่ลากะพอ 20บาท
  ละกะ ไผ๋ต้องการ พิณกะติดต่อได่เด้อครับ
  พิณโปร่งไม้บักมี้ 2000 บาท
  พิณไฟฟ้า3000บาท
  พิณ2คอ5000บาท ขายถูกๆครับ
  ติดต่อมาได่ตามที่อยู่ข้างเทิงเด้อ
  ข่อยอยู่กรุงเทพ ถ้าสิส่งจดหมานไปหาเพิ่นเพิ่นสิส่งกลับมาบ่ครับ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 123 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •