แบบที่ 1 อิ สะ วา สุ
แบบที่ 2 ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม สุ

ผมขอแนะนำอันที่ 2 เด้อคับแจ่ว