☆?:*;`*:?.อ ยู่ ใ น ใ จ เ ส ม อ.?:*;`*:?.☆


.....ขอสัญญาจากหัวใจ
สิมีอ้ายไว้...อยู่ในใจเสมอ
ถึงแม้สองเฮา...บ่อาจได้พบเจอ
แต่จำไว้เสมอ...ว่าอ้ายนั้นอยู่ในใจ

...ถึงแม้กาลสิเปลี่ยนผัน
ถึงแม้วันสิเปลี่ยนไปท่อได๋
แต่อ้าย....ยังคงอยู่ในใจ
สิเก็บอ้ายไว้....ในทรงจำที่งดงาม

...ขอบคุณ...ในความรู้สึกดี..ดี ที่มีให้
ขอประทับอ้ายไว้ในใจทุกโมงยาม
วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนกะซ่างตาม
ทุกข์-สุข คอยไต่ถาม....เติมแรงใจให้แก่กัน

.............อยู่ในใจเสมอ...อ้ายนั้นอยู่ในใจเสมอ..............
[wma]http://somdeea.googlepages.com/yoonaijaisamor.wma[/wma]