วันนี้ผมได้ทดสอบสั่งรันสคริป...ตรวจสอบอีเมล์ ที่ไม่ซับพอร์ตกับเว็บ อีเมล์ไม่มีอยู่จริง และอีเมล์ หมดอายุ
คาดว่าระบบคงลบชื่อผู้ใช้งานที่ไม่สามารถส่งข้อความไปหาได้ ภายใน 5 วันจึง แจ้งสมาชิกทุกท่านกรุณาแก้ไข
และตรวจสอบความถูกต้องอีเมล์ ของท่านโดยด่วน ::)

ทีมงานบ้านมหา

ภาพแสดงข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบอีเมล์สมาชิก....เยอะน่ะครับ ยังไงก็รีบตรวจสอบด้วยน่ะครับ
แจ้งรายงานข้อผิดพลาดระบบตรวจสอบอีเมล์