ถ้าต้องการให้บอร์ดเล่น ไฟลล์ มีเดีย ได้ ทำอย่างไรครับ เช่น mp3 , wmv หน่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ :o