ข้าบาทขอกราบก้ม มือประนมขึ้นเหนือเกศ
ขอเทเวศทั่วฟ้า เล็งตาพ้อแหน่เป็นหยัง
ข้าน้อยขอต่อตั้ง เทิดพระเกียรติไว้เป็นกลอน
ในหลวงคือจั่งบิดร ของประชากะว่าได้
เพิ่นเสด็จทั้งไกลใกล้ เอาใจใส่ต่อพสก
อันใด๋ต่ำกะยอยก พัฒนาเจริญแท้
ทั้งภัยแล้งเพิ่นกะแก้ เหลียวเบิ่งแหน่น้ำฝนหลั่ง
นำใสคือจั่งแก้ว ทางข้าวแหล่วเขียวขจี
โครงการหลวงหมู่นี้ เพิ่นกะเอาพระทัยใส่
ปราบฝิ่นปลูกเอาไว้ งามเกินข้าว่ากลอน
สามัคคีบ่เดือดร้อน คำพ่อสอนประกาศสั่ง
ให้มีจิตต่อตั้ง ฮักเมืองบ้านเสมอตน
บารมีพ่อหลายล้น ภูมิพลองค์ประเสริฐ
แม่นสิเกิดฮ้อยซาด ขอเป็นบาทฮองถวาย
ถึงสิมีภัยฮ้าย อันตรายเข้ามาผ่าน
ขอให้พระภูบาล อันตรายให้กรายพ้น
ให้พ่อสุขลื้นล้น อยู่ตุ้มคนยั้งขม่อม
ให้เป็นจอมราษฎณ์ไว้ ชั่วฟ้าดินสลาย
สาแหลว ญาพ่อเอ้ย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ