ธรรมะดูจิต 2 โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

มีหลายตอนพี่น้อง 1-2-3-4-5 มาสู่ฟัง (เป็นของฝากจากวัดเด้อ มาอนุโมทนาเอาบุญนำกัน) ฟังขำๆพี่น้อง อย่าซีเรียส

[wma4]http://001.uploadblaster.com/?file=40a02caca1c94f26f7a497229548f4c9[/wma]