ลายแคนแมลงภู่ชมดอกไม้ - สมหวัง เอวอ่อน

[media]http://wcs.hopto.org/paulpan/file/%BA%C3%C3%E0%C5%A7%20%CB%C1%CD%C5%D3/%C5%D2%C2%E1%A4%B9%E1%C1%C5%A7%C0%D9%E8%AA%C1%B4%CD%A1%E4%C1%E9.wma[/media]