อยากได้ แคนม้ง หรือเฆ่ง (Qeej)
ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหนเหรอครับ