ลูกชาวนา จบป.6 ใจหมายหมั่น
แล้วใฝฝัน เรียนชั้นม. เพื่อศัดดิ์ศรี
วาสนาเรียนได้ไม่ถึงปี ทุนไม่มี กลับไปช่วยพ่อทำงาน