สอยๆสาวส่ำน้อยบ่ฮู้จักรำวง บาดเขาเปิดกระโปรง ผั่นวารอบนี่หนูเหมา นี่กะสอย