คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ
คุณเคยคิดถึงผู้หญิงคนนี้ไหม  อ่านแล้วน้ำตาจะไหลดีมากๆ


คำว่า ?แม่? นั้นยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ
สุดจะเทียบเทียมได้ในโลกหล้า
เพราะแม่นั้นให้กำเนิดเกิดลูกมา
คุณของค่าน้ำนมหาใดปาน
คำว่าแม่มีแต่ให้ไม่คิดรับ
แม่ให้ทรัพย์ให้วิชาให้อาหาร
ให้ชีวิตให้ความคิดให้วิญญาณ
สุดประมาณจะนับได้มากมายจริง
แม่ลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้า
หนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนี
แม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งตาปี
แม่ยอมพลีชีวิตทั้งจิตใจ
ก็เพื่อลูกผูกพันกระสันรัก
แม้ดวงตาแม่รักควักให้ได้
เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจ
ทั่วแดนไตรคุณแม่เลิศประเสริฐเอย[wma=380,70]http://placieux2429.googlepages.com/mae.wma[/wma]