งานบุญบั้งไฟ หรือ บุญเดือนหก เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ที่สืบสานมานานกว่าร้อยปี เพื่อเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อหรือคตินิยมของชาวอีสาน ที่ชาวอีสานจะจัดทำ ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ร่วมมือร่วมแรงกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งต้องมีการตระเตรียมงานนานเป็นเดือน เพื่อให้ได้บั้งไฟที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ยิงได้สูง รวมทั้งขบวนแห่ที่งดงาม ซึ่งเชื่อกันว่า การทำกิจกรรมนี้จะได้บุญมาก
นอกจากนี้ ชาวอีสานยังเชื่ออีกว่า การจัดงานบุญบั้งไฟ เป็นการส่งข่าว หรือบอกข่าวแก่พระยาแถน หรือผีฟ้าผีแถน ซึ่งเป็นเทพผู้ให้เกิดเป็นดิน เป็นฟ้า เป็นฝน และมีหน้าที่ให้น้ำฝนแก่มนุษย์โลก การจุดบั้งไฟขึ้นไปบนฟากฟ้าจึงเป็นการส่งข่าวสื่อสารระหว่าง มนุษย์กับวิญญาณให้พระยาแถนทราบว่า ขณะนี้มนุษย์โลกกำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำที่แห้งแล้งและขาดแคลน อันจะเป็นอุปสรรคในการทำนาทำสวน ขอให้พระยาแถนบันดาลฝนให้ตกลงมาได้แล้ว
บุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟ