ผู้เฒ่า สารพัดผู้เฒ่าที่อาจจะตรงกับคนใกล้ตัวของคุณบ้าง
คันแม่นผู้เฒ่าบ่เข้าวัดฟังธรรม เขาสิกำดินพึกใส่โฮยนำหน้า
เขาสินินทาท้วงติเตียนทั้งโลก เขาสิสับโขกเว้าคนเฒ่าบ่ดี
เขาสิว่าเฒ่าแก่แดดบ่เหลียวเบิ่งทางตม เขาสิว่าเฒ่าแก่ลมบ่เหลียวเบิ่งทางหน้า
เขาสิว่าเฒ่าแข้วว้ำบ่เหลียวเบิ่งทางธรรม เขาสิบ่ยำแยงนบท่อใยยองน้อย
เถ้าแก่แล้วหลงโลบเมียสาว เถ้าหัวขาวมักเฝือนหาชู้
เถ้าซู้หลู้นอนส้วมนำเมีย เถ้าซำเซียนำสาวส่ำน้อย
เถ้ามักป้อยเอิ้นห่าเอิ้ เถ้าหัวสูงศีลทานบ่สร้าง
เถ้าฮ้างบ้านหาห่างหามี เถ้าอัปรีย์ฆ่าสัตว์กินเหล้า
เถ้าว้ำเว้าตึกช้อนตึกแห เถ้าตาแฉะวางหลานบ่ได้
เถ้าคนใบ้ฮักเพิ่นชังโต เถ้าโมโหความตายบ่ฮู้
เถ้าอุดอู้หาสร้างแต่เวร เถ้าทำเข็ญสอนแต่ผู้อื่น
เถ้าย่านลื่นการไฮ่การสวน เถ้าชักชวนลูกหลานไป
เถ้าเก่งกล้าศีลห้าบ่มี เถ้าบ่ดีวันศีลเข้าป่า
เถ้าใจบ้าฮักแต่ลูกหลาน เถ้าใจมารบุญโตบ่เว้า
เถ้าเค้าเม้านั่งเฝ้าแต่เฮือน เถ้าบิดเบือนฟังธรรมบ่ได้
เถ้าเห็นใกล้ภายหน้าบ่เหลียว เถ้าคันเคียวสามซาวว่าหนุ่ม
แนวคนเถ้าใจเบาเคียดง่าย ใจดีท่อหมากฝ้ายใจฮ้ายท่อหมากตูม
ลางเถ้าพุมพุมป้อยกลางคืนแต่ก่อนไก่ เอาแต่ความขี้ฮ้ายมาให้ลูกหลาน
ลางเถ้าพาโลล้นโลภาโลบล่าย กินหลายกะด่าป้อยกินน้อยกะใส่เวร
ลางเถ้าเป็นคนหัวขาวจ่อนพ่อน ยังเล่าเลาะห่อนเหล้นเชิงชู้สวากเสน่ห์
ลางเถ้าเฮฮนดิ้นคือกะบวนสาวบ่าว กระดูกชิเข้าหม้อบ่ทันฮู้เมื่อคีง
ลางเถ้าตีงโตได้ไปมาดิ้นด่าวด่าว ตาขุ่นปานน้ำเข้ากุมเว้าดั่งบ่าวสาว
ลางเถ้าหัวขาวแล้วเอวกะแงนดากกะแอ่อ่อน ยังเล่าแหะแห่นแหล้นหลงเต้นบ่เบิ่งโต
ลางเถ้าโสดาดิ้นหลงหลายเป็นตาหน่าย ลูกหลานห้าฮ่มไม้ใจเจ้าเถ้าบ่เป็น
ลางเถ้าเป็นคนเถ้าเอาแต่หลานไล่แต่ไก่ วัดวาบ่เข้าใกล้หันหน้าเข้าแต่ดง
ลางเถ้าหลงลืมเถ้ามัวเมาว่ายังหนุ่ม แยงแว่นหัวยุ้มยุ้มกุมเอ้ตั้งแต่โต
ลางเถ้าโมโหฮ้ายเหลือหลายตั้งแต่จ่ม บ่ทันคึดถี่ถ้วนกุมต้มตั้งแต่หลาน
ลางเถ้าวาจาต้านคำใดตั้งแต่ด่า หน้าบ่ทันได้ล้างกุมป้อยตั้งแต่หลาน
ลางเถ้าเป็นคนเถ้ากินกลอยป้อยเก่ง กินบอนปากแฮ่งฮ้อนดีฮ้ายบ่ฮ่ำเพิง
ลางเถ้าเป็นคนช้าทำการบ่ทันเพิ่น บาดว่ายามเข้าส้วมแนวนั้นผัดลื่นเขา
ลางเถ้าเป็นคนเถ้าศีลธรรมบ่ได้ฮ่ำ คลำแต่ใต้ท้องน้อยศีลห้าบ่คนิง
ลางคนเป็นคนเถ้าหัวขาวจนปากฟ่าว ศีลธรรมบ่ได้เว้าเทียวเข้าตั้งแต่สวน