บ่อยากลาจาก
ปลาสิไลลาน้ำคำเอยสิเอิ้นสั่ง ชั่งสิไกลลูกโต้นคนสิไห้แอ่วนำ
คำสิไกลสายสร้อยกลอยมันสิลาป่า หมาสิลาเข้าปั้นกระสันให้แอ่วนำ
ปูปลาสิลาน้ำเข้าก่ำสิลาหนอง บัวทองสิลาบึงบ่าวพี่ชายสิลาน้อง
หนองสิลาน้ำนาทามสิลาท่ง ผมป่งลากระโด้นหวีสิซันบ่อนใด
นับมื้อไกลกันแล้วหัวเฮือสิลาฝั่ง ดอกสมั่งลาจากต้นฟานเอยสิลาหน่าง
หมากข่างไกลหมากกลิ้งซิงสิไห้ต่อนกทา กาสิไลไก่น้อยอ้อยสิห่างฮามสวน
ดวนดันหอมสิห่างกอไกลต้น ฝนสิลาฟ้าปูปลาสิลาบวก
ฮวกสิลาแม่น้ำนางน้อยค่อยอยู่ดี ปลีสิลากล้วยควายบักเลสิลาท่ง
ด้งสิลาม้อนสวนมอนสิลาจ่อ ปอสิลาเชือกอ้อง ควายนั้นค่อยอยู่ดี
สีสิลาหน้า บาทาสิลาเกิบ เสิบสิลาปี่แอ้ แคนไค้ขลุ่ยซอ
นอสิลาช้าง เสือสางสิลาป่า สาสิลาหญ้ากวยยาสิลาข้วน
ทวนสิลาหญ้าฝาเฮือนทังดวด ติบนวดลากะเช้าบอกปูนนั้นค่อยอยู่