ภาษิตโบราณ
หมวดปัญญา
ความคึดบ่มีแพ้ ทึนสิค้าหั้งบ่มี (ป.)
คำท่อหัวม้า บ่ท่อนานอกบ้าน (ป.)
คมในฝักดีกว่านอกฝัก (ป.)
เงินเต็มพาบ่ท่อผญาเต็มปูม (ป.)
ได้ยินด้วยหู ได้ดูด้วยตา ให้พิจารณาด้วยใจ ฮู้แล้วอย่าเถิง (ป.)
ตีนปูนับมื้อปู้ ตีนช้างนับมื้อแหลม (ป.)
เถ้าสามขามีปัญญาหาไว้ใช้
นางสาวปลอดผัวแก้วเป็นเถา นกกาเวาเสียงดีเป็นฮูป ญิงฮูปฮ้ายคลองวัตรพางาม ชายฮูปงามทรามปัญญาพาฮุ่ง (กาพย์ปู่)
เบิ่งช้างให้เบิ่งหาง เบิ่งนางให้เบิ่งแม่ เบิ่งแท้แท้ให้เบิ่งฮอดปู้ย่าตายาย (ป.)
บัวบ่ให้ช้ำ น้ำบ่ให้ขุ่น ปลาในหนองจับกินให้เหมิด (ป.)
บ่าวได้ดีให้ไหว้ นายได้ใช้ให้ตรึกตรอง (ป.)
ปัญญาเต็มพุง ขี้ฮาดซุงเสียสี่บาท (ป.)
เพิ่นบ่เอิ้นอย่าขาน เพิ่นบ่วานอย่าช่อย มักช่อยแท้ให้พิจารณา (ป.)
มีผัวให้ช่างย้อง มีน้องให้ช่างออย (ป.)
สิบฮู้บ่ท่อเคย ลิบลูกเขยบ่ท่อพ่อเถ้า (ป.)
สิบฮู้บ่ท่อเคย สิบลูกเขยบ่ท่อพ่อแม่ สิบเถ้าแก่บ่ท่อผัวเมียโต (ป.)
สิบเพิ่นเลี้ยง บ่ท่อเหมี้ยงตนเอง (ป.)
สิบเพิ่นเว้า บ่ท่อตาเห็น (ป.)
สิบไม้หมิ้น บ่ท่อมือเถิง (ป.)
สิบนักปราชญ์บ่ท่อลกลน สิบลกลนบ่ท่อปุถุชนผู้หนึ่ง (ป.)
หนามแหลมบ่ใผเสี้ยม หมากนาวกลมเกลี้ยงบ่มีใผกลึง (ป.)
หนามเถ้ามันตุ้ม หนามหนุ่มมันแหลม (ป.)
อย่าฟังความเบา อย่าเอาความง่าย
ฮักษาสามปลาย จึงหายสามโทษ (ป.)
ฮู้หลบเป็นปีก ฮู้หลีกเป็นหาง (ป.)
ฮู้มากยากนาน ฮู้น้อยพลอยรำคาญ บ่ฮู้บ่ชี้เป็นหนี้เท่าตาย (ป.)
หมวดการศึกษา
ตาบอดแจ้งบ่ฮู้ฮ่อมทางเดิน คันบ่แยงเงาหีนสิบอดตายเท่าเถ้า (ป.)
บวชเฮียน สิกหา (ป.)
บวช เฮียน เขียน อ่าน (ป.)
ตื่นแต่เดิก ไปเคิกแต่หนุ่ม (ป.)
หมกปลาแดกมีครู จี่ปูมีวาด (ป.)
หมกปลาแดก หนอนน้อยบ่ตาย (ป.)
อายครูบ่ฮู้ อายชู้บ่ได้นอนนำ (ป.)
อย่าจับปลาหลายมือ (ป.)
เฮียนให้สุด ขุดให้เถิง (ป.)
หมวดบุญ-บาป
คาดสิได้บินมาคือนกเจ่า คาดสิบ่ได้บินเจ้ยเจิดหนี (ป.)
คาดสิได้ไหลมาอ่องล่อง คาดสิบ่ได้ไหลน้ำล่องไป (บ.)
ตึกแหได้ปลาไข่ เอาเมียใหม่ได้ลูกพร้อม บุญสร้างตั้งแต่หลัง (ป.)
ทานก้นได้เป็นเศรษฐี ทานหีได้เป็นแม่พระเจ้า (ป.)
บุญหล่นทับ ทรัพย์หล่นเต็ง (ป.)
บุญให้หาบ บาปให้หิ้ว (ป.)
บุญบ่ให้ยอยไฮกะบ่หย่อน บุญบ่ให้แสนสิใกล้กะเล่าไกล (ป.)
บุญหลายจั่งพ้อ บุญน้อยบ่เห็น (บ.)
บุญเพิ่นมีได้กินของดีเท่าเถ้า บุญโตบ่มีได้จ้ำของเก่าเท่าตาย (บ.)
ไปหาพระเอาของไปถวาย ไปหานายเอาของไปต้อน (ป.)
อย่าทานตางถิ้ม เผาผีตางเอาถ่าน (ป.)
เฮ็ดบุญเอาหน้า ภาวนาหาลาภ (บ.)
หมวดคบหา
แก้วบ่ผัดสามปีเป็นแฮ่ พี่น้องบ่แว่สามปีเป็นเพิ่น (ป.)
เข้าเมืองตาหลิ่ว ให้หลิ่วตาตาม (ป.)
ขับตามน้ำ หล้มตามบวย (ป.)
คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย (ป.)
คบคนให้เบิ่งหน้า ซื้อผ้าให้เบิ่งเนื้อ ระวังเสือสิซ้อนเล็บ (ป.)
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาตัวยากจน (ป.)
ขี้หมิ้นอยู่สวนชวนกันเป็นหว้าน ชู้อยู่บ้านเป็นเพิ่นชะเลยเตย (ป.)
ตกหมู่ขุนชอยขุนเกือมา ตกหมู่ข้าช่อยข้าพายโซน ตกหมู่โจรช่อยหามไหเหล้า (ป.)
ตกหมู่แฮ้งเป็นแฮ้ง ตกหมู่กาเป็นกา (ป.)
ตาบอดอย่าเอาฮ่วมเฮือน ตาเบือนอย่าฮ่วมบ้าน คนขี้คร้านอย่าเอาเป็นหมู่เป็นฝูง (ป.)
เพิ่นหลับโตหลับ เพิ่นหลิ่วโตหลิ่ว (ป.)
ฟันเฮือไว้หลายลำแฮท่า หม่าเข้าไว้เต็มบ้านเต็มเมือง (เสียว)
นักปราชญ์ฮ้ายให้หมอบให้คลาน อันธพาลดีให้หนีสิบโยชน์ (ป.)