ไปอ่านได้ในบทความนี้เด้อพี่น้อง
http://www.justusers.net/articles/do...tcomet/bit.htm