-โอมละลวย มหาละลวย ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง พิสวาทร้อนถึง คนึงครวญหา นั่งท่าปากทาง นั่งเยี่ยม
หน้าต่าง กอดอกรำพึง อิสะหวาสุ พุทธังสะระติ ธรรมังสะระติ สังฆังสะระติ เอหิกัสมา โหมมะจัยยะนะ มะอะอุ มามา