สนามกีฬาที่แปลกที่สุด

Marina Bay Floating Stadium ประเทศ Singapore หนึ่งในสนามกีฬา ที่แปลกประหลาด เพราะสร้างสนามยื่นออกไปในทะเลส่วนอัฒจันทร์อยู่ริมฝั่ง ทำให้มีทัศนียภาพที่แปลกตา


สนามกีฬาที่แปลกที่สุด