***ฟังลำนำ นิราศฮ้อง อ้อยอิ่ง คนิงเฮือน
แดนอีสาน เคยอุดม หลากโภชนังพื้น
หวนคำนึง คืนเค้า ปูปลา น้ำท่า
เขียดจ่านา กบ อึ่งเพ้า ปลาเป้า ห่าวคะนอง
หนองน้ำใส ซิวกุ้ง หอยขม แมงตับเต่า
นกเจ่าบินเสิ่นฟ้า อีกาฮ้อง กล่อมดง
ตอนนี้คง เพียงภาพให้ จินตนา เบื้องผ่าน
ดินอีสาน ตอนนี้แล้ง ดินกุ้ม ไง่ผง
ฝนบ่ลง ชาวนาไห้ สายน้ำตา ปานสายเลือด
พิรุณเหือด ขาดข่อน ใจสะท้อน อ่อนระทวย
ควายบักเล แหงนดูฟ้า เวทนา เศร้าโศก
อกเอ้ยอก สิแตกม้าง โพยมพุ้น บ่โผดผาย
เดือนแปดกลาย เข้ามาเหย้า เนาว์พรรษา เคยเปียกซุ่ม
ปีนี้แห้ง ขาดน้ำ แม่ศีลเจ้า กะขาดแฮง
เสียงพระสังโฆแจ้ง แสดงธรรม เสียงโหยอ่อน
ออนซอนเด้พี่น้อง อีสานบ้าน ซ่างง่วงเหงา แท้น้อ พี่น้องเอ้ย
อีสานปีนี้..อีสานปีนี้..อีสานปีนี้..