หล่านางเอ๊ย
เห็นอ้ายโง่ซั่นบ่หล่า จังค่อยมาเว้าฮ้ายใส่
โยนความผิดถิ่มไว้ ว่าชายนั้นซัวทราม
บ่เคยเถียงบ่เคยห่าม ก้มรับตามคำสั่งแม
จั๋งมาคือ"แพะ"แท้ๆ รับกรรมไว้ใส่ผุเดียว แบ๊ะๆๆ แอะๆๆๆ