อ้ายเอ๋ย...ปวดใจหลายเหลือล้น.
บ่าวอุบลฯมาเฮ็ดต่าง...
มาเว้าให้ความหวัง..
มาเฮ็ดพังเบิดค่าสัญญาเว้าบ่าวพี่ชาย..
สองมือยอกราบไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่
ลูกสิขอทำใจหนีไกลความเจ็บช้ำ...
บ่ขอจำขอจบแล้ว....เบิดทุกแนวเคยเว้าวา..
ลูกบ่ขอวาสนาได้พบพาคนจังอ้าย..
ไปให้ไกลเด้อพี่เอ๋ย...
ขอหนีไกลจากความพ้าย..
บ่อาลัยในฮักเก่า...
อ้ายเอ่ย..น้องนี่บ่นั่งเศร้ากับฮักเก่าแต่หลังดอกพี่
เพราะผู้ชายในโลกนี่บ่มีอ้ายแต่ผู้เดียว..
บ่มีอ้ายดอกผู้เดียว......