ดีเดย์ 10 ส.ค.นี้ขนส่งออกใบขับขี่รถบรรทุก-รถโดยสารด้วยคอมฯ


ดีเดย์ 10 ส.ค.นี้ขนส่งออกใบขับขี่รถบรรทุก-รถโดยสารด้วยคอมฯ


วันที่ 8 ส.ค.นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการออกใบอนุญาตขับรถบรรทุกและรถโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งสามารถนำไปใช้งานใน 10 ประเทศอาเซียนได้ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เนื่องจาก ใบอนุญาตขับรถดังกล่าวมีข้อความภาษาอังกฤษกำกับข้อความภาษาไทย มีการเพิ่มคุณสมบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล ใช้วัสดุเป็นพลาสติกที่มีความคงทนถาวร ถ่ายรูปติดบัตรโดยมีขนาดเท่ากับบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรเครดิต สะดวกและง่ายต่อการพกพา นอกจากนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ ผู้บริการ ก็สามารถขอรับใบอนุญาตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถาม 1584

ดีเดย์ 10 ส.ค.นี้ขนส่งออกใบขับขี่รถบรรทุก-รถโดยสารด้วยคอมฯ

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเตรียมออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้ว ก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการพัฒนางานด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ
การจัดทำความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน,
การดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน,
การอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามแดน,
การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาขนส่งทางบก รวมทั้งการจัดทำคู่มือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น
ส่งผลให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุกของไทย สามารถเดินทางเข้าไปในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทำการขนส่งสินค้าระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม ตามแนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งจะครอบคลุมแนวเขตเศรษฐกิจในด้านเหนือ - ด้านใต้ ตามกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้
นับว่าเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งของไทยให้มีความรู้ มีศักยภาพในการประกอบการขนส่งในประเทศอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=qsagNu3-77I

:l-:l-:l-:l-:l-:l-:,1-:l-:l-:l-:l-:l-:l-