คาถานี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เก่า ๆท่านนับถือยิ่งนัก ท่าน ได้ใช้อำนาจคุณบิดามารดาที่รักและห่วงใยลูกมาคุ้มครองป้องกันภัยให้ลูก เมื่อเวลาจะมีอันตราย หรือภัยใด ๆมาเกิดกับเรา เมื่อทำและปฏิบัติประจำก็จะมีเสียงเตือน หรืออารมณ์หยั่งรู้เหหตุการณ์ที่จะเกิดได้ก่อน แต่ผู้ทำต้องหมั่นปฏิบัติดูแลบิดามารดาไม่ขาด เรียกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานัง ครับ เป็นนิจเลยนะครับ หาไม่ก็เสยเปล่าครับทำไปคาถาก็ไม่สำริดผลครับ
วิธีทำนะครับ ให้เขียนเป็นตัว "พ "ลงบนฝ่ามือขวา นะครับ ภวนาว่า พอ พา พิ พี พึ พือ พุ พู เพ แพ โพ พพ่อ พระพ่อ คือพระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน ทานบารมีคุณณะสัมปันโน อิติปิโส ภควาพุทธังเมตตาจิต ธัมมังเมตตาจิต สังฆังเมตตาจิต พ่อจงมารักษาลูกด้วย ฆะเฏสิ ฆะเฏสิง ระวิงระวัง พระอะระหัง พ่อช่วยลูกด้วย เสร็จแล้ว เขียนตัว " ม""ลงบนฝ่ามือซ้าย ว่า มอ มา มิ มี มึ มือ มุ มู เม แม แม่ มะแม่คือพรระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพานทานบารมี คุณสสัมปันโน อิติปิโส ภควา อุนิสสวาท อุปัสสวาท แม่จงมารักษาลูกด้วย ฆะเฏสิ ฆะเฏสิงระวิงระวัง พระอะระหัง แม่จงมากำบังลูกด้วย เมื่อเสร็จทั้งสองฝ่ามือแล้ว ให้กำมือทั้งสองแล้วเอาไปปิดหูทั้งสองข้าง เสกว่า " อะจะปะอิ พ่อขวา แม่ซ้าย ใครคิดจะเข้ามาทำร้ายลูก พ่อกับแม่จงมาบอกลูกก่อน อย่าให้สัตรู ภัยอันตรายทั้งหลายมาถึงตัวลูกได้ " เท่ทนี้แหละครับ แต่ท่านโบราณาจารย์ว่าต้องดูแลบำรุงพ่อแม่เสมออย่าได้ขาด ร้อนเย็นเค็มหวานอย่าให้ขาดดครับ ท่าน เป็นเทพสังหรณ์และเมฆกระซิบของพระเบื้องสูงครับ ต้นเดิมเป็นของพ่อเที่ยง น่วมมานาครับ ท่านเป็นผู้กตัญญู กตเวทีต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ เป็นอันมากครับ ขุนศึกชายแดนปราบมารมอบให้ครับ แต่ผู้ใช้ต้องมีข้อปฏิบัติดังว่านะครับจึงสัมฤทธิ์ผลครับ