พระคาถานี้เดิมเป็นของท่านหลวงปู่นิล ครบุรี โคราช ครับ ถือได้ว่าเป็นคาถาที่ขุนศึกชายแดนปราบมารให้ความเชื่อถืออีกบทหนึ่งอีกทั้ง ประทับใจในตัวท่านพระอาจารย์หลวงปู่นิลท่านนี้มากครับ เป็นพระบริสุทธ์ดุจทองคำเลยครับ เป็นหนึ่งองค์ครับที่นั่งอยู่ในใจขุนศึกชายแดนปราบมารมาก ในทำเนียบครูอาจารย์ขอขุนศึกชายแดนปราบมาร ครับ ความคาถามีดังนี้นะครับ " พุทธังกันจะ ยะนะอะระหัง ธัมมัง กันจะ ยะนะอะระหัง สังฆังกันจะ ยะนะอะระหัง พุทธัง กันตัง ธัมมังกันตัง สังฆัง กันตัง พุทธัง ตังสะ ธัมมัง ตังสะ สังฆัง ตังสะ พุทธังกันนะ ธัมมังกันนะ สังฆังกันนะ ชาติกันนัง ชรากันนัง มรณัง กันนัง กันนะ กันหนา กันหะ เนหะ " เท่านี้แหละครับ เป็นหนึ่งในบทคาถาที่ได้ใช้ในการเดินทางของขุนศึกชายแดนปราบมารไม่ว่าทางเหนือ ใต้ ออก ตก ใต้ อีสาณ ไม่เคยประสบภัยอันตรายใด ๆเลย จนมีชีวิตรอดทมาโม้กับพี่ ๆน้อง ๆในเวปด้วยประการละฉะนี้ แล เมื่อท่านใดได้จดจำไว้ขอให้ระลึกถึงหลวงปู่นิลท่านครับ มีโอกาสทำบุยทำกุศลและปฏิบัติความดีถวายท่านด้วยนะครับ ท่านมรณภาพไปนานพอสมควรแล้วครับ เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์วิทยาจริงครับไม่ได้เก่งเพราะคนโปรโมทนาท่านครับ