กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: บทภาวนาก่อนนอน ขณะอาบน้ำ นั่งเล่น เดินเล่น

 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ บทภาวนาก่อนนอน ขณะอาบน้ำ นั่งเล่น เดินเล่น

  บทภาวนาบทนี้ เป็นบทภาวนา
  เพื่อให้มีสติ เกิดปัญญา
  เพื่อการปล่อยละ ปล่อยวาง
  ในธาตุ ในขันธ์ สังขารร่างกาย
  ให้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิต
  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=IC0lMqpAWHA
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  บทสวดมนต์ก่อนนอน

  บทสวดมนต์ก่อนนอน

  บทสวดมนต์ก่อนนอน

  --------------------------------------------------------------------------------

  การจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ท่านควรจะต้องอาบน้ำชำระกายให้สะอาด
  และควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ ควรนุ่งขาวห่มขาวได้ก็จะยิ่งดี ทำจิตใจ
  ให้ผ่องใส จุดเทียนจุดธูป นั่งคุกเข่า ประนมมือไว้เพียงหน้าอก แล้วกล่าวคำบูชาพระ
  รัตนตรัย พร้อมทั้งขอขมาพระรัตนตรัย ไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหมอบลง
  แล้วว่า) กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ
  อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ (เงยขึ้นแล้วว่า)
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
  กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
  ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะธัมเม (เงยขึ้นแล้วว่า)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบหมอบลงแล้วว่า)
  กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยัน
  ตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะสังเฆ (เงยขึ้นแล้วว่า)
  อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจักขะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย
  มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโยโน ปะฏิคคัณเหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ...

  ก่อนที่จะทำการสวดมนต์ต่อไป เราควรทำตัวทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการสมาทานศีล
  5 ดังนี้

  อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
  ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ
  ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามิ

  (ถ้าอาราธนาศีลสำหรับคนเดียว ให้ขึ้นต้นด้วย อะหัง ภันเต..... ลงท้ายด้วย ยาจามิ
  ถ้าอาราธนาศีลสำหรับหลายคน ให้ขึ้นต้นด้วย มะยัง ภันเต....ลงท้ายด้วย ยาจามะ)


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
  อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
  กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
  สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

  (กราบ 3 ครั้ง)


  มื่อเรารับสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมที่จะทำความดี แต่เพื่อให้การทำความดี
  ของเราครบถ้วนบริบูรณ์และเป็นมงคล ก็ควรอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับรู้ ลำดับต่อไป
  จึงให้เราสวดด้วยบทชุมนุมเทวดา

  ชุมนุมเทวดา

  สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
  ผริตตะวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
  สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระ ตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
  ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
  ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา
  ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

  (กราบ 3 ครั้ง)


  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชาจาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
  อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  (หมอบกราบแล้วว่า พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

  สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก
  เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

  (หมอบกราบแล้วว่า ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)

  สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
  อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

  (หมอบกราบแล้วว่า สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ)


  (เงยหน้าขึ้นแล้วว่า)

  อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ มะอาเอ เย ธัมมา สัมมาอรหัง วันทามิ สัมมาอรหัง วันทามิ
  สัมมาอรหัง วันทามิ
  พุทโธปิ พุทธะทัสสะ ตะถาคะตัสสะ นะมัสสามิ นะมิโตเยวะ พรหมเมหิ นะระเทวาหิ
  สัพพะทา นะทันโต สีหพนาทัง โย นะพุทธะยะกะ นะมัสสามิ สัมปันโน วะระลีเรนะ
  สะมาปะวะโร ชิโนสะยัมภูยานะ สัมปันโน สะนะหะวาจัง นะมามิหัง สุริยังจันทัง
  สุระเทโว สุรินทรานัง มหิทธิการุณนัง สังกะโลกะจักวารัง นะมัสสามิ

  (กราบ 3 ครั้ง)

 3. #3
  Moderators สัญลักษณ์ของ สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  เกาหลี
  กระทู้
  750
  บล็อก
  30
  ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันค่ะพีุ่ปุ้ย.. คนเราควรมีสติไม่ว่ายามใด..

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ฅนไร้หัวใจ
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  กระทู้
  89
  ขอบคุณมาก มาก จ้ะ pui.lab+ lungyai

 5. #5
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ แหลวแดง
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  1,912
  ขอขอบคุณพี่ปุ้ย และลุงใหญ่ สำหรับบทสวดมนต์ และวิธีการสวดที่ถูกต้องครับผม

 6. #6
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  ด้วยความเต็มใจจ้า น้องบี คนไร้หัวใจ อ้ายแหลวแดง ธุจ้า ขอบคุณลุงใหญ่ที่หาข้อมูลมาเพิ่มเติม


  ปุ้ยชอบยูทุบคะ หาดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยๆ ถ้าชอบเรื่องไหนปุ้ยก็จะเอามาลง(ตามใจจะของ)

  ธรรมมะให้ข้อคิดกับชีวิตประจำวันได้ดีคะ วันไหนเกิดท้อ น้อยใจ น้อยบุญวาสนา
  มาฟัง มาอ่าน ทำให้จิตใจเราสู้ ไม่ท้อถอย เข้มแข็งไม่อ่อนแอคะ
  บ้านมหาดอทคอม เว็บไซต์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ศิลปิน ความรู้ออนไลน์
  st1: มิตรภาพและรอยยิ้ม กับดีเจคนไกลบ้าน st1:

 7. #7
  ศิลปิน นักแสดง สัญลักษณ์ของ kitty
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  ลำลูกกา คลอง 2
  กระทู้
  1,135
  ขอบคุณค่ะ
  จะลองทำดูค่ะ ไม่เคยทำเลย

 8. #8
  อนุโมทนาบุญนำจ้า สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 9. #9
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ บ่าวเขียว
  วันที่สมัคร
  Jun 2014
  ที่อยู่
  คนอีสานล้านเปอร์เซ็น
  กระทู้
  59
  บล็อก
  5
  สาธุเด้อ อนุโมทนาสาธุนำเด้อครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •