**********
วันคืนที่ผ่าน
**********
วันคืนที่ผ่านวันคืนที่ผ่านวันคืนที่ผ่านมา กับความหมาย
ผ่านชีวิตมากมาย แสนสับสน
ใจคนเปลี่ยน และเวียนวน
พาให้คน เปลี่ยนแปลงไป


มองชีวิตที่ผ่านไป แล้วโหดร้าย
สิงสุดท้าย ก็เวียนวน
ทุกชีวิตที่ผ่านมา ให้ฉงน
ใจกับตน ไม่ตรงกันคืนราตรีนั้น ใจระเริง
ใจแสนเพลิดเพลิน เหนือสิ่งสรรค์
มาราตรีนี้ ใจเหงาพลัน
หมดพลัง หมดกำลังใจ


วันคืนที่ผ่านมา เวียนวนกับความฝัน
ชีวิตฝ่าฟัน แสนสับสน
บนเส้นทางเดิน ที่วกวน
แสนสับสน กับใจคน
[wma]http://khonsurin.webs.com/001%20Sunyabounthangdoern%20Yiew.wma[/wma]