โอมเสน่หัง โอมเสน่หา ปิยังปิยามะมะ สาวไปไฮ่ให้สาวถามหากูเด้อ สาวไปนาให้สาวถามข่าวกูเด้อ สาวแม่ฮ้างแม่หม้ายผู้อยู่ฮ่วมบ้านให้โอ้อ่าวคณิงหากูเด้อ อมสะหมติด ชิดใส่สาวส่ำเล็กส่ำน้อย หน้าชื่นช้อยก็ให้แล่นตามหลังกูเด้อ อมสะหมติด ให้มันติดปานตัง ให้มันฮังปานบ้วงผู้สาวท้วงยิ่งติด อมสะหมติด
ใช้เสกแป้งเสกนวดเสกดอกไม้เหน็บหู หรือเสกของให้ผู้สาวได้ทุกอย่างแลเลือกใช้เอาโลด จักดีบ่อดีบ่อจัก