ไกลอ้ายกะไกลแต่บ้านฮั้วไฮ่นาสวน
ไกลอ้ายกะไกลแต่มวลหมู่เฮือนกับเล้า
ส่วนว่าวาจาเว้าสองคนเฮาอย่าได้ห่าง
ต่างคนแม่นสิอยู่ต่างบ้าน ความเว้าอย่าห่างกัน...เด้อนางเด้อ

ไกลอ้ายกะไกลแต่หน้าสิมั่นมาบ่ให้ห่าง
จิตอ้ายกะอยู่ผี้ ใจอ้ายกะอยู่นี้
สิไปพุ้นแต่ฮ่างคิง...เด้อนางเด้อ