เกลี้ยงฮอดบ้าน เฮือนซานกะแปนเปล่า
มีแต่บ่อนสิให้เจ้า เข้ามาซ่นฮ่มเงา

เกลี้ยงฮอดหลอด ปลอดอ้อยซ้อย เสมอดังตองตัด
ผัดแต่เป็นบ่าวมากะบ่มีเมียซ้อน
ผัดแต่เป็นกอขึ้นบ่มีเครือสิเกี้ยวอุ่ม
ผัดแต่เป็นพุ่มไม้เครือสิเกี้ยวกะบ่มี