*************************
ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)
*************************ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)


ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)


ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)ไม้ตัดดอกสวยงาม เหมือนนกปักษา
ถิ่นกำเนิดมา จากแอฟริกาใต้
เป็นไม่แตกกอ สวยงามท้าทาย
ชอบอากาศเย็นโลมไล้ ใต้เขาสูงชัน

มีรูปทรงแปลกตา สวยล้ำค่า
ลำต้นเป็นเหง้าพา กันซุกอยู่ใต้ดินหินชั้น
ทนสภาพแห้งแล้ง ได้ดีเพียงลำพัง
ความสวยงามนั้น สุดบรรยายเลิศล้นงาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Strelitzia reginae Ait.
เป็นพืชดอก มีลำต้นทั้งที่เป็นลำต้นเดี่ยว
และออกเป็นกอ มี 2 ลักษณะ คือ มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า
และชนิดที่มีลำต้นเหนือดินเห็นชัดเจนลักษณะเฉพาะ

ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหอกแกมขอบขนาน คล้ายใบกล้วย ปลายใบแหลม โคนมนถึงสอบ ขอบเรียบกว้าง 10 - 15 ซม. ยาว 30 - 60 ซม. ก้านใบยาว 30 -60 ซม. บริเวณช่วงต่อกับแผ่นใบกลมมน โคนก้านใบแผ่แบนเป็นกาบโอบรอบต้น


ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)ดอก

ต้นจะเริ่มให้ดอกเมื่ออายุ 3 - 6 ปี ดอกมีรูปทรงคล้ายนกที่กำลังกางปีก อาจจะออกเป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อประมาณ 3 - 7 ดอก ออกจากโคนกาบใบ ก้านช่อดอกกลม มีกาบรองดอกรูปเรือรองรับดอกย่อย

แต่ละดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงรูปหอกแคบยาว 3 กลีบ และกลีบดอกรูปหัวลูกศร 2 กลีบ ส่วนปลายกลีบห่อติดกัน มีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ภายใน ตอนปลายสุดของหัวลูกศรมียอดเกสรเพศเมียสีน้ำตาลยื่นออกมา

เมื่อดอกบานเต็มที่มีความยาว 8 - 12 ซม. ทยอยบานจากโคนช่อไปปลายช่อ


ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)ผล

มีรูปรี จะแห้งและแตก ภายในมีเมล็ด 3 เมล็ด รูปกลม มีเปลือกหนาสีดำ
การดูแล ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ควรปลูกกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ รดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะไม่แฉะจนเกินไป ควรรดวันละครั้งในช่วงเช้า


การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด หรือแยกหน่อหรือกอ


ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)ดอกปักษาสวรรค์-เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise)
+++++++++++++++++