++++++++++++++++
ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ (1)
ประเภท Deep Sky Objectsประจำปี 2555
++++++++++++++++
ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2555
หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”

ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์(วัตถุบนท้องฟ้า)ประจำปี 25551. ประเภท Deep Sky Objects (วัตถุบนท้องฟ้า)

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย
ชื่อภาพ “ผ้าคลุมหน้าแสนสวย (NGC6995)”


ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์(วัตถุบนท้องฟ้า)ประจำปี 2555


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมหมาย สระแก้ว
ชื่อภาพ “M 104”ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์(วัตถุบนท้องฟ้า)ประจำปี 2555รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชูศักดิ์ ชาติโสภณ
ชื่อภาพ “The Christmas Tree Nebula”


ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์(วัตถุบนท้องฟ้า)ประจำปี 2555


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายสุกิจ บุญญะรังษี
ชื่อภาพ “ฝุ่นอวกาศ (NGC1893)”


ผลประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์(วัตถุบนท้องฟ้า)ประจำปี 2555