คองคอยเจ้า คือกบเขียดคอยฝน คือคนจนคอยรวย ย่านแต่ตายบ่เห็นซ้ำ

คองคอยเจ้า คอยหลายจนว่าเบื่อ ความเว้าว่าปีนี้ บาดเถิงแล้วว่าปีฮือ

คองคอยเจ้าจนเหมิดเขตพรรษา ว่าสิสิกออกมาผัดคากฐินทอด
เหมิดกฐินแล้วกะยังคือเก่า สิให้คอยฮอดเฒ่า เซาท่อนข่อยบ่คอย

คองคอยเจ้าอยู่หัวนาหม่องเก่า นกเขาขันกระแตดแต้ แจนแวนฮ้อง แห่งคึดหลาย