คั่นบ่จริงเจ้าอย่าเว้า
คั่นบ่เอาน้องอย่าว่า
ย่านคือตอกมัดกล้า
นาแล้วเหยียบใส่ตม...นั่นแหล่ว

คั่นบ่มีขอนข่วง ซาวแหกะสิค่วง
คั่นบ่มีผู้ท้วง ทางข่อยสิหว่านแห ลงเด้

คั่นบ่เป็นตาเว้า เซาสาเว้าผู้ใหม่
ชู้สิฮ้าง ชาวบ้านเผิ่นสิหยัน