คันสิเดินไปหน้า ให้เหลียวหลังเบิ่งสาก่อน
คันมะรืดทืดเท้า เซาถ่อนเจ้าอย่าไป

คันสิเป็นขุนนั้น ให้ถามเบิ่งพวกไพร่
คันแม่นไพร่บ่ให้ แปลงบ้านกะบ่เฮือง

คันสิกิน กินแต่มันยังฮ้อน แกงบอนบ่คันปาก
คันมันเย็น จั่งสิคุ้ย เปลืองอ้อย อ่อยบ่ลง นางเอย