********************************
ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1
********************************


ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1

และแล้วโลกแห่งวิทยาการก็ได้ปฏิบัติการพลิกโฉมใหม่ให้กับโลก โดยได้สร้างประวัติศาสตร์ ด้านความความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสำหรับทศวรรษนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ปฏิบัติการที่เฉลยคำตอบปริศนาจักวาล ที่ถูกตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกขบคิดมานาน ปฏิบัติที่ยังหาคำตอบที่สมบูรณ์ยังไม่ได้เพราะขาดหลักฐานทางกายภาพที่จะนำมาอ้างอิง
ต่อนี้ไป การสืบค้นหาหลักฐาน ด้วยความร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ในสาขาต่างๆนับหมื่นคน และอีกหลายร้อยสถาบัน นับเป็นความมุ่งมั่นระดับสูงสุด จากการลงทุนมหาศาล เพื่อปฎิบัติการ สืบค้นหาหลักฐานต้นกำเนิดจักรวาล คงนำมาซึ่งคำตอบว่าต้นกำเนินจักรวาลมาจากที่ใด คงไม่เป็นข้อที่ให้กังขา อีกต่อไปอีกแล้ว จากเครื่องจักรด้านเทคโนโลยี ชิ้นเดียวของโลก นั่นก็คือ The Large Hadron Collider (LHC)ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1


ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1


ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1


ด้วยเป้าหมาย ของ LHC คือใช้ทดลองเร่งความเร็วอนุภาคแล้วเอามาวิ่งชนกัน เพื่อตรวจสอบทฤษฎีทางฟิสิกส์อนุภาคว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะ ซึ่งถ้าสร้างขึ้นมาได้จริงตามทฤษฎี

อนาคตแห่งฟิสิกส์ คือติดตามความเป็นไปของการกำเนิดจักรวาล หรือการเกิดอนุภาคพระเจ้านั่นเอง ....สุดยอดเครื่องจักร เทคโนโลยีชั้นเทพ ชิ้นเดียวของโลก
ปฏิบัติการค้นหา ต้นกำเนิดจักรวาล ตอนที่ 1The Large Hadron Collider (LHC) คือ เครื่องเร่งอนุภาพพลังงานสูง เพื่อสร้าง
อนุภาคสำหรับการค้นคว้า ได้สร้างขึ้นที่ CERN (Center for European Nuclear
Research) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์ภาคพื้นยุโรป โดยสถาบัน European
Organization for Nuclear Research เป็นศูนย์ปฎิบัติการ ทดลองด้านอนุภาค
ใหญ่ที่สุดของโลก ใกล้กับกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเขตชายแดน
ประเทศฝรั่งเศส


LHC ประกอบด้วย

1 อุโมงค์ใต้ดินยาว 27 กิโลเมตร อยู่ใต้ดินลึก 100 เมตรเพื่อให้


2อนุภาพ Electron และ Positron วิ่งปะทะกันด้วย การเร่งและเพิ่มอัตราจากสำแสง
(Beams) ของ Protons แต่ละด้านจากตรงกันข้าม ซึ่งมีพลังงานระดับ 7 TeV (Trillion electron Volts)

เมื่อแสดงผลชนปะทะกัน ของอนุภาพแบบ Head-on collisions (ส่วนหัวชนกัน)
Protons อาจสามารถสร้างพลังงานในระดับ 14 TeV
ทั้งนี้ LHC ไม่มีข้อจำกัดต่อ

การชนปะทะพลังงาน ที่เคยศึกษาของ Proton-Proton เช่น การชนปะทะของ
Heavy ions หรือ Lead ซึ่งมีการเกิดพลังงานถึง 1148 TeV
การที่พลัง Proton ระดับ 7 TeV วิ่งอยู่ในวงแหวนท่ออุโมงค์ ใน LHC ก่อให้เกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าระดับ 8.36 Tesla (หน่วยวัดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก)
เป็นไปได้ที่เกิด Superconductivity (สภาพการนำอย่างยิ่งยวด เกือบไม่มีความ
ต้านทาน เมื่อถูกทำให้เย็นลงระดับ -273°C) และสามารถมาใช้กับวัตถุดิบต่างๆ
ในระดับ อุณหภูมิต่ำมากๆ (Very low temperatures) อย่างไม่ผิดพลาดโดย
สื่อไฟฟ้าจะไม่มีความต้านทานและสูญหาย หลังจากนั้นจะทำให้เกิด High mag-
netic fields (สนามแม่เหล็กพลังสูง)

ภายในพื้นที่ปฎิบัติการของ LHC มีอุณหภูมิเย็นจัด ระดับอวกาศชั้นนอก (Outer
space) ใช้ความก้าวหน้าของ Superconductivity magnet (แม่เหล็กเหนี่ยวนำ
อย่างยิ่งยวด หรือแม่เหล็กพลังสูง)


3 เทคโนโลยี การเร่งจากขั้ว Superconducting จำนวน 1,296 ชุดและ แม่เหล็ก
กว่า 2,500 ชุด เพื่อเป็นตัวนำและชนปะทะจาก LHC beams จากขนาดเล็กปกติ
ธรรมดาเป็นสื่อโน้มไปยัง แม่เหล็กขนาดใหญ่เกิดจุดศูนย์รวมที่แท่ง ทั้งหมดจึง
เป็นการติดตั้ง Superconducting ใหญ่ที่สุดของโลก

โลกและมนุษยชาติ กำลังค้นพบต้นกำเนิดของจักรวาล จากเครื่องมือที่เรียกว่า LHC ที่ได้สร้างปฏิบัติการค้นหาจักรวาล หรือที่เรียกว่าอนุภาคพระเจ้า นั่นเอง
ความยิ่งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกภาคภูมิใจ ความยิ่งใหญ่ที่คนทั้งโลกเฝ้าติดตาม.....

ขอบคุณ
sunflowercosmos.org+++++++++++++