ชาติที่เป็นชายนี้ คำพาทีคือเกียรติ
คำปากว่าออกแล้ว ประกันด้วยสกุล

ชาติที่เป็นเสือแล้ว ลายบ่ลาย เขากะตู่
ว่าสิหาดินหม้อ เข้ามาแต้มตื่มลาย

ชาติที่เป็นราชสีห์แล้ว บ่ลักเผิ่นคือหมา
เพราะเป็นราชาสัตว์ ชาติสกุลสูงแล้ว
ความใด๋เว้ามานั้น คือจริงมั่นเที่ยง
คำหลุดปากออกแล้ว บ่มีเพี้ยน เปลี่ยนสอง