ซ่างมาปลูกผักแป้น แทนหนานผักบั่ว
ของเก่าบ่ทันกู้ สังมาปลูกใหม่แทน

ซ่างมาปลูกผักแป้น แทนหนานผักอิเลิด
ข่อยสั่งเปิดเจ้าเด้ มีชู้ว่าบ่มี

ซ่างมาเว้า ว่ากระต่ายมีเขา ว่าแมงเงามียนต์ เซิ่นบินอยู่คือฮุ้ง
จิตใจมุ่ง ของซายยังมั่นเที่ยง ว่าแม่นเที่ยงที่ลี้ เสมอด้ามดั่งก้นหอย พุ้นแหล่ว