ตามใจแหล่ว แหลวแดงสิกินฮุ้งใหญ่
ย่านแต่ใจบ่กล้า กาแฮ้ง สิโฮ่แหลว

ตามใจอ้าย สิเป็นตายกะบ่ว่า
ว่าแต่ทางอ้ายเลี้ยง ตัวข่อย สิค่อยตาม

ตามใจน้ำ ไหลไปกะตามซ่าง
เห็นแต่น้ำล่องใต้ สิไหลขึ้นแม่นบ่มี

ตามใจเจ้า เอาบ่เอากะบ่ว่า
คันแม่นคิดแม่นแล้ว สิเอาอ้ายบ่ว่าหยัง