ห้องน้ำแห่งธรรม ระบายทุกข์

สุข-สงบ-สว่าง

ความดีที่ได้บำเพ็ญกันมานั้น แม้เมื่อมันยังไม่เกิดผลสมใจของเราในขณะนั้นก็ตาม ก็อย่าประมาท คือความดีนิดๆ หน่อยๆ นั้น มันเหมือนกับไฟ ไฟนั้นอย่าไปประมาท เพียงไม้ขีดลูกเดียวเท่านั้น มันสามารถสังหารผลาญบ้านเมืองให้ย่อยยับได้ นี่ความดีมันมีอำนาจ เหตุนี้พระองค์จึงได้สั่งสอนพวกเรา มิให้ประมาท ความดีที่ได้สร้างมา ถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจสามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ผ่อนหนักผ่อนเบาใด้

หลวงปู่ลี ธมฺมธโร/เฟสบุ๊ค/บ้านมหา.คอม