แนวนามเชื้อ คนงามไผกะซ่า ใจว่าคิดแม่นแล้ว โตขอยกะจั่งมา

แนวนามเชื้อ เสือไพรนอนป่า บ่ห่อนอดอยากเนื้อ ดงกว้างเถื่อนขวาง

แนวนามข่อย บักหอยนาหน้าต่ำ มันบ่สมส่ำเชื้อ เครือเจ้าชาติหงส์